Wonderkind

het wonder verklaard

Het wonderkind heeft zijn grote begaafdheid in kunst of wetenschap opgebouwd door hard te werken in vele vorige levens.
Door Ludo Vrebos, gebaseerd op de boeken van Jozef Rulof.
Madonna en kind, geschilderd door Anthony van Dyck
Wonderkinderen zoals Mozart, Beethoven, Bach, Van Dyck en Rembrandt geven al in hun jeugd blijk van hun grote begaafdheid voor kunst.
Ze bereiken een hoogte, die andere mensen niet kunnen bereiken, al studeren en werken die nog zo hard.
Die graad van kunst is immers niet te bereiken in één leven.
De gave van wonderkinderen is door henzelf opgebouwd in vele vorige levens van hard werken en studeren.
Leven na leven legden zij zich toe op het vergroten van hun kunst of wetenschap.
Elk volgende leven konden ze met meer gevoel voor die kunst of wetenschap beginnen, en hierdoor in dat leven verder komen.
In het leven dat als wonderkind begint, kunnen ze dan het hoogste voor kunst of wetenschap bereiken.
Als ze hiermee de ontwikkeling van de mensheid dienen, dan worden ze bovendien geïnspireerd vanuit het hiernamaals.
Dan werken ze mee aan de bewustwording en de universele liefde die ons tweeduizend jaar geleden gebracht werd door het grootste wonderkind aller tijden, Christus.

Bronnen en verdieping