Alcar

geestelijke leider van Jozef Rulof

De geestelijke leider van het medium Jozef Rulof is meester Alcar.
Door Ludo Vrebos, gebaseerd op de boeken van Jozef Rulof.
Afbeelding: geschilderd door meester Alcar, via Jozef Rulof.

Alcar en Jozef Rulof

De vertrouwensrelatie tussen Jozef Rulof en zijn geestelijke leider Alcar is eeuwenoud.
Alcar wil via het medium Jozef Rulof de mens op aarde overtuigen van een geestelijk voortleven na de aardse dood.
Om dit doel te bereiken werkt hij alleen via Jozef Rulof, en niet via een ander aards medium.
In het boek ‘Geestelijke Gaven’ wordt vermeld dat Alcar ook na het aardse overgaan van Jozef niet bij een ander medium zal doorkomen.

Kunst en wijsheid

Reeds tijdens zijn laatste leven op aarde als Anthony van Dyck (1599-1641) diende Alcar de evolutie van de mensheid door zijn schilderkunst.
Net als vele andere kunstenaars werd hij toen door geestelijke leiders uit het hiernamaals geïnspireerd om een verheven kunst op aarde te brengen, die het gevoel van de toeschouwers kan optrekken.
Na zijn dood op aarde zag hij echter dat hij door zijn kunst ook disharmonie had gebracht, want er kwamen dieven die zijn kunstwerken stalen en hierdoor in de gevangenis belandden.
Vanuit het hiernamaals bestudeerde hij het leven op aarde, en zag dat de mens in de eerste plaats zichzelf moest leren kennen als een wezen dat eeuwig leeft, waarbij de geestelijke evolutie centraal staat.
Daarom richt hij zich nu niet meer op het brengen van kunst maar op het brengen van wijsheid.
Als hij via Jozef Rulof één mens op aarde overtuigt van een eeuwig voortleven heeft hij naar eigen zeggen meer bereikt dan met al zijn vroegere schilderijen.
Meer informatie over de vele levens van meester Alcar vindt u in de artikelen ‘goedmaken’ en ‘wedergeboren als Anthony van Dyck’.

Bronnen en verdieping