Andere talen

voor de boeken van Jozef Rulof

De verschillende talen waarin de boeken van Jozef Rulof en de toelichting van de uitgever beschikbaar zijn op de websites van de uitgever.

Welke talen

Alle boeken die via Jozef Rulof op aarde kwamen werden in het Nederlands geschreven.
Voor een actueel overzicht van de gepubliceerde boeken in andere talen kunt u terecht op onze websites:

Uitgangspunt van vertalingen

De boodschap van de boeken is bedoeld voor iedereen op aarde die op zoek is naar de diepere samenhang van al het leven.
Het initiëren, (laten) vertalen, begeleiden en publiceren van vertalingen is dan ook een basistaak van de Stichting De Eeuw van Christus.
Een fundamenteel uitgangspunt hierbij is het trouw blijven aan de oorspronkelijk mediamiek ontvangen tekst.
In vertaal-land is dat geen vanzelfsprekendheid.
Beroepsvertalers krijgen meestal de opdracht een vertaalde tekst vlot leesbaar te maken.
Dit houdt in dat ze moeilijk lopende zinnen in de brontaal, de taal waaruit vertaald wordt, vlotter moeten laten lopen in de doeltaal, de taal waarnaar vertaald wordt.
Ze worden geacht moeilijke zinsconstructies van de schrijver in de doeltaal te vereenvoudigen, (onbedoelde) herhalingen weg te laten, eentonigheid te verlevendigen met synoniemen, en alles te doen wat nodig is om een vlot leesbare tekst te produceren.
Vertalers die voor de stichting werken krijgen een andere opdracht.
Die bestaat eruit zo dicht mogelijk bij de brontekst te blijven.
Zo dicht mogelijk is zo ver als dat kan in de doeltaal, die natuurlijk andere zinsconstructies en formuleringen vraagt dan die dat in de brontaal gebruikt zijn.
Vertalen is steeds een evenwicht vinden tussen zo getrouw mogelijk vertalen en de eigenheid van de doeltaal respecteren.
Voor de vertaling van deze boeken ligt de nadruk echter op de getrouwheid.
Dit heeft als gevolg dat de vertaalde tekst misschien niet altijd even vlot loopt in de doeltaal.
Dat is immers ook niet altijd zo in de brontaal.
Wat de lezer van de vertaalde tekst er echter voor terugkrijgt is de zekerheid dat wat hij of zij leest een zo getrouw mogelijke weergave is van de oorspronkelijk mediamiek ontvangen tekst in het Nederlands.
Na het vertalen zijn nog verschillende stappen nodig voordat een vertaald boek gepubliceerd kan worden.
De eerste daarvan is het tekstvergelijken.
Elke vertaalde zin wordt vergeleken met de oorspronkelijke zin in het Nederlands, om te kijken of de vertaler alle woorden en hun betekenis goed begrepen en vertaald heeft.
Deze tekstvergelijking wordt uitgevoerd door iemand anders dan de vertaler.
Het werken met verschillende mensen aan een vertaling is noodzakelijk om het best mogelijk resultaat te krijgen.
Vertalen is immers mensenwerk en dus foutgevoelig.
Daarnaast heeft iedereen zijn sterke en minder sterke kanten, en die minder sterke kanten worden gecompenseerd en opgevangen door de inzet van andere medewerkers.
De ideale vertaler is ‘native’ in de doeltaal.
Dit betekent dat de taal waarnaar vertaald wordt de moedertaal is van de vertaler.
Daarnaast is van belang dat de vertaler woont in een land waar de doeltaal gesproken wordt.
Dat houdt zijn kennis en beheersing van de levende taal up-to-date.
Dankzij internet kunnen we snel online communiceren en wereldwijd samenwerken vanuit het thuiskantoor in Nederland.