Stoffelijk of geestelijk

hun verschillende betekenissen

Bij Jozef Rulof verwijst ‘stoffelijk’ naar aardse materie en ‘geestelijk’ naar het hiernamaals, of het zijn twee gevoelsgraden van de ziel.
Door Ludo Vrebos, gebaseerd op de boeken van Jozef Rulof.
Bij een uittreding gaat de ziel met haar geestelijke lichaam uit het stoffelijke lichaam.

Stoffelijk

In de boeken van Jozef Rulof is het woord ‘stoffelijk’ dikwijls synoniem voor aards of materieel, het verwijst dan naar de ‘stof’ op aarde, naar de materie.
Dit staat in tegenstelling tot alles wat niet stoffelijk is en ‘astraal’ of ‘geestelijk’ genoemd kan worden.
Het stoffelijke lichaam is ons materiële fysieke lichaam op aarde.
Daarnaast wordt stoffelijk ook gebruikt om een innerlijke gevoelsgraad aan te duiden, een niveau van het gevoelsleven.

Geestelijk

Het woord ‘geestelijk’ in de boeken verwijst dikwijls naar het leven na de dood.
De geestelijke werelden van het hiernamaals, sferen genoemd, bestaan uit een geestelijke substantie die we met onze fysieke ogen niet kunnen waarnemen.
Geestelijk is dan een synoniem van ‘astraal’ en staat in tegenstelling tot stoffelijk, aards, materieel of fysiek.
In het hiernamaals heeft onze ziel nog steeds een lichaam, maar dat geestelijke lichaam is veel ijler dan ons fysieke lichaam op aarde.
Meer informatie over de aard van deze geestelijke substantie vindt u in het artikel ‘geest en geestelijk lichaam’.
Daarnaast kan geestelijk ook verwijzen naar een innerlijke gevoelsgraad.
Meer informatie hierover vindt u in het artikel ‘gevoelsgraden’.