Kosmologie

zo boven zo beneden

De kosmos komt tot stand door dezelfde basiskrachten als waarmee de kosmische ziel haar lichaam, gevoelsleven en persoonlijkheid opbouwt.
Door Ludo Vrebos, gebaseerd op de boeken van Jozef Rulof.
‘zo boven zo beneden’

De universiteit van ons leven

‘De Kosmologie van Jozef Rulof’ is een reeks van vijf boeken waarin de schrijvers van deze boeken, de meesters, de geestelijke reizen beschrijven die ze met Jozef Rulof door de kosmos hebben gemaakt.
Op die reizen volgen ze het ontstaan en de evolutie van al het leven in de kosmos.
De meesters noemen hun kosmologie ook de universiteit van ons leven en daarin beschrijven ze het leven op zielsniveau.
Ze onderzoeken de bouwstenen van het leven zelf om de basiskrachten te leren kennen waardoor dit leven zichzelf een vorm heeft gegeven.
Deze basiskrachten noemen ze ‘uitdijing en verdichting’.
Al het leven dijt uit en verdicht zich tot een concrete vorm.

Ruimtelijke psychologie

De basiskrachten zorgen niet alleen voor de groei van een cel tot het menselijke lichaam, de meesters zien ze ook terug in onze persoonlijkheid.
Zo kunnen onze gevoelens uitdijen en verdichten tot gedachten en handelingen.
Daarom noemen de meesters hun kosmologie ook ruimtelijke psychologie.
Tijdens hun kosmische reizen maken de meesters dikwijls vergelijkingen van wat ze waarnemen met aspecten van onze persoonlijkheid, zodat we de basiskrachten van het leven in ons eigen innerlijk terug kunnen zien.
Hun bedoeling is dat we door deze vergelijkingen kunnen zien welke gevoelens en gedachten van onze persoonlijkheid overeenstemmen met de natuurlijke harmonie van de kosmos, zodat we de onwerkelijkheden kunnen loslaten die in ons karakter geslopen zijn.

De hoogste kennis

De meesters geven aan dat hun kosmologie de hoogste kennis is die men in de lichtsferen in het hiernamaals kan verwerven.
Vanaf de vierde lichtsfeer heeft men het aardse denken voldoende losgelaten om op eigen kracht kosmisch te gaan voelen en denken.
Dan kan men de kosmologie niet alleen uitgelegd krijgen, zoals wij hier op aarde, maar dan kan men door een gevoelsverbinding de kosmische eenheid met al het leven zélf beleven.
De meesters brengen echter deze kennis nu al op aarde, in opdracht van hun hoogste mentor Jezus Christus, zodat wij nu al zijn boodschap ‘Heb elkander lief’ op zielsniveau kunnen begrijpen.

Onze kosmische ziel

Het artikel ‘onze kosmische ziel’ geeft een overzicht van de 28 artikelen die enkele kernaspecten van de kosmologie belichten.
Dit zijn slechts bondige samenvattingen, want de meesters hebben aangegeven dat ze duizenden boeken kunnen schrijven om de volledige kosmologie te verklaren.
De kosmologie gaat immers niet over één bepaald onderwerp, maar verklaart op zielsniveau al het leven dat in de kosmos vorm heeft gekregen.
Dan wordt zonneklaar dat wij met al dit leven in de diepste kern verbonden zijn op een wijze die we nog maar pas aan het ontdekken zijn.

Bronnen en verdieping