Onze reïncarnaties

hebben ons gevormd tot wie we zijn

Dankzij de ervaringen uit vele levens heeft ons gevoelsleven en persoonlijkheid zich gevormd tot wie we nu zijn.
Door Ludo Vrebos, gebaseerd op de boeken van Jozef Rulof.
Een porseleinen bordje waarop meester Zelanus via Jozef Rulof zijn levensdoek heeft geschilderd.
Zelanus heeft zichzelf in het midden geplaatst als schilder met palet en om hem heen heeft hij een aantal van zijn vorige levens op aarde uitgebeeld.

Inleiding

Op deze website wordt door 40 artikelen een inleiding gegeven tot de kennis over reïncarnatie in de boeken van Jozef Rulof.
In dit overzicht worden de verwijzingen naar deze artikelen als blauwe woorden weergegeven waarop u kunt klikken om ze te lezen.

Gevoel en ziel

Als we praten over vorige levens komt snel de vraag wie of wat er reïncarneert.
Dat is niet ons lichaam, want dat blijft beperkt tot één leven.
In de boeken van Jozef Rulof wordt ons oneindige leven aangeduid met de ziel, die door vele reïncarnaties ons gevoel verruimt en verfijnt.
In het artikel ‘ziel’ volgen we ons reïncarnerende gevoelsleven in onze eeuwige evolutie.
Maar waarom herinneren de meeste mensen zich niets bewust van hun vorige levens?
Het artikel ‘wereld van het onbewuste’ beschrijft waarom onze vorige levens naar ons onderbewustzijn zijn weggezonken.
Het artikel ‘herinneringen aan vorige levens’ gaat over de ‘déjà vu ervaring’ van sommige mensen.
Het artikel ‘aanleg talent gave’ verklaart waar het aangeboren talent opgebouwd is.
Dit is nog meer uitgesproken bij het ‘wonderkind’.
Mensen met ‘fobieën of angsten’ kunnen dan weer veel last van hun vorige levens hebben.

Denken en waarheid

Wanneer we denken vanuit ons gevoel, vertrekken onze gevoelens vanuit onze zonnevlecht bij de maag.
Door ons zenuwstelsel brengen we onze gevoelens tot gedachten, die door onze hersenen op de juiste kracht gereguleerd worden, zodat we genuanceerd kunnen praten en handelen.
Wanneer we onze ervaringen niet verwerkt krijgen, komt er druk op ons zenuwstelsel wat kan leiden tot overspannenheid en slapeloosheid.
Rustig denken is iets dat we kunnen leren.
Dan scheiden we de gedachten van een ander van datgene wat we zeker weten door onze eigen ervaringen.
Zo kunnen we tot een veel grotere zelfkennis komen dan wat de hedendaagse psychologie en wetenschap ons kunnen bieden, want die richten zich nog voornamelijk op de stoffelijke werkelijkheid.
Om te komen tot de ultieme universele waarheid is echter een geestelijk-wetenschappelijke werkelijkheidsbeleving nodig door een gevoelsverbinding met al het leven.

Onze persoonlijkheid

Onze uiterlijke gelijkenis met onze ouders kan voortkomen uit de verbinding met één van onze ouders uit een vorig leven.
Ons karakter echter bouwen we helemaal zelf op in onze vorige levens, voor de gevoelsgraad van onze persoonlijkheid zijn we zelf verantwoordelijk.
Als we onze wil inzetten om onze deelpersoonlijkheden in het gareel te houden, kunnen we al onze gevoelskrachten inzetten om geestelijk te groeien.

Onze oneindige evolutie

We kunnen op aarde reïncarneren om verkeerde daden uit vorige levens goed te maken.
Wellicht vragen we dan net als Alonzo waarom we net in deze omstandigheden terecht zijn gekomen, omdat we als mens nog niet voelen hoe onze ziel ons hierdoor naar een hogere gevoelsgraad stuwt.
In de boeken van Jozef Rulof worden ook vele zielen gevolgd die voor een taak wedergeboren worden, zoals Socrates, Venry en Anthony van Dyck.
Als we een onbekende ergens van kennen, kan het zijn dat we in gevoel een geliefde uit een vorig leven herkennen.
Maar uiteindelijk zullen we pas in ons hiernamaals terug kunnen kijken in al onze vorige levens.
Wanneer we dan nog spijt hebben over wat we een ander hebben aangedaan, kunnen we die ziel vanuit het hiernamaals helpen of nogmaals reïncarneren om dit op aarde recht te zetten.
In de tempel der ziel kan men ons laten zien waar die ziel zich op dat moment bevindt.
In deze tempel in het hiernamaals kunnen we ook in verbinding komen met elke geliefde die we ooit gekend hebben.
En al die liefdes worden dan verruimd tot een universele liefde,
zodat we onze oneindige evolutie kunnen verderzetten in innige verbondenheid met onze eeuwige geliefde uit vorige levens, onze tweelingziel.

Toelichting

Al deze artikelen maken deel uit van de ‘Toelichting bij de boeken van Jozef Rulof’.