Psychologie

is nog geen zielkunde

In tegenstelling tot wat de vertaling van de term psychologie als zielkunde suggereert, kent de psychologie de diepte van de ziel nog niet.
Door Ludo Vrebos, gebaseerd op de boeken van Jozef Rulof.

Stoffelijk denken

Als men kijkt naar de Griekse oorsprong van het woord, kan men psychologie met zielkunde vertalen.
Voor de maatschappij is psychologie de kunde van de ziel, maar op deze deskundigheid kan de psychologie volgens de boeken van Jozef Rulof nog geen aanspraak maken, omdat zij de ziel nog niet kent.
De huidige psychologie praat niet over ziel en nauwelijks over geest, en als zij over geest spreekt dan bedoelt zij daarmee de gevoelens en gedachten van de mens.
Wel spreekt zij over bewustzijn en onderbewustzijn, maar zij weet nog niet dat ons onderbewustzijn de ervaringen van al onze vorige levens bevat.
De psychologie kent de geestelijke realiteit achter deze woorden nog niet, omdat ze nog stoffelijk denkt.
Als tak van de huidige wetenschap beperkt ze zich tot de materieel waarneembare verschijnselen.
Daardoor reflecteert de psychologie net als de andere wetenschappen het voelen en denken van de huidige mensheid dat gericht is op de stof, de materie.
De psychologie kijkt al wel naar het innerlijk leven van de mens, maar om dit te verklaren beperkt zij zich nog tot oorzaken in het huidige leven, zoals het sociale milieu, de opvoeding, de maatschappij, conditioneringen, erfelijkheid en hersenen.

Bezieling van de stof

De psychologie weet nog niet dat het gevoelsleven opgebouwd is door al onze ervaringen in dit leven en in onze vorige levens.
Zij weet nog niet dat de ziel zich bij de conceptie met de bevruchte eicel verbindt om haar eeuwige evolutie in dit nieuwe leven voort te zetten.
De psychologie kent nog geen reïncarnatie als verklaring van het verschil in persoonlijkheid tussen twee mensen.
Daarom komt de mens niet veel verder, wanneer hij zich wendt tot de psychologie om te weten te komen hoe zijn innerlijk leven is gevormd.
Wanneer hij elke karaktertrek van zichzelf zou bekijken in het licht van de opbouw van die karaktereigenschap in dit leven en in zijn vorige levens, zou zijn blik al verder reiken dan de huidige wetenschap.
Wanneer in de toekomst wetenschappelijk bewezen zal worden dat de ziel het stoffelijke lichaam overleeft en overstijgt, kan ook de psychologie haar verklaring van het gevoelsleven van de mens verruimen, en de massa helpen om de werking van de ziel te begrijpen.
Dan pas zal men met recht de psychologie een zielkunde kunnen noemen.

Bronnen en verdieping