Ons Hiernamaals

ervaringsdeskundig beschreven in 27 boeken

De ervaringen van Jozef Rulof en zijn geestelijke leiders in het hiernamaals zijn doorgegeven in 11.000 pagina’s unieke kennis.
Door Ludo Vrebos, gebaseerd op de boeken van Jozef Rulof.
Afbeelding: een door Jozef Rulof ontvangen impressie van een lichtsfeer in het hiernamaals
Jozef Rulof heeft tijdens zijn aardse leven door uittredingen uit zijn lichaam alle duistere en lichtende geestelijke werelden in het hiernamaals zelf mogen ervaren.
Het verschijnsel ‘uittreding’ is vooral bekend geworden door de bijnadoodervaringen.
In het artikel ‘uittreding’ leest u hoe Jozef door zijn geestelijke leider in staat was om reizen in het hiernamaals te maken.
Hierdoor kon hij ook met eigen ogen waarnemen hoe het sterven precies verloopt, waardoor de ongekende gevolgen van euthanasie en zelfmoord, crematie, orgaandonatie en balseming eindelijk op aarde bekend worden.
Ons Hiernamaals wordt toegelicht in de onderstaande artikelen:

Toelichting

Al deze artikelen maken deel uit van de ‘Toelichting bij de boeken van Jozef Rulof’.