Kindersferen

als een kind jong sterft

In de kindersferen groeien jonggestorven kinderen op naar de universele liefde.
Door Ludo Vrebos, gebaseerd op de boeken van Jozef Rulof.

Rust en geluk

De kindersferen zijn geestelijke werelden van rust en geluk voor de kinderen die vroeg op aarde overgaan.
In het boek ‘Een Blik in het Hiernamaals’ wordt Jozef Rulof een blik gegund in deze wondermooie sferen.
Hij ziet hoe de kinderen spelen in een hemelse natuur met volop prachtige bloemen.
Ze worden door geestelijke moeders begeleid in hun groei naar universele liefde.
Deze moeders verklaren de kinderen de geestelijke toestand waarin ze leven.
Sommige kinderen worden ook naar de aarde gebracht om er met aardse kinderen te spelen.
Zo speelde Jozef Rulof in zijn kindertijd met geestelijke kinderen, zoals beschreven in zijn biografie ‘Jeus van Moeder Crisje’.

Weerzien door afstemming

Wanneer de aardse ouders sterven, kunnen ze hun overleden kinderen in het hiernamaals terugzien als ze zich leren afstemmen op de reine liefde waarin deze geestelijke kinderen leven.
Voor die opdracht stond ook Jozef Rulof toen hij tijdens een uittreding uit zijn lichaam de mogelijkheid kreeg om zijn doodgeboren meisje Gommel terug te zien in de kindersferen.
Om Gommel te kunnen naderen, moest hij alle aardse gedachten loslaten.
Aardse gedachten zijn stoffelijk en zouden de geestelijke ijlheid van het geestelijke kind belasten.
Als hij op het moment van hun weerzien droefheid zou voelen dat Gommel niet meer bij hun op aarde leefde, zou die droefheid het geestelijke kind bezwaren.
De kinderen in de kindersferen worden echter ver gehouden van zware gevoelens, zodat zij in een ongestoorde rust kunnen opgroeien.
Omdat Jozef de onbaatzuchtige liefde kon voelen waarin Gommel leefde, de universele liefde voor al het leven, kon hij zijn kind in zijn geestelijke armen sluiten.
Hierdoor kon hij zijn vrouw de boodschap brengen dat hun dochter in een hemels geluk voortleeft, en dat zijn vrouw hun kindje kon terugzien als ook zij zich in liefde wist af te stemmen.
Zij moest zich dan wel realiseren dat Gommel in de kindersferen sneller opgroeit dan een kind op aarde.
In de sferen worden de kinderen niet meer gehinderd door aardse ziekten of remmingen.
Gommel was volgens aardse tijd een jaar geleden overgegaan, maar Jozef zag dat zij in de geest reeds groter was dan een kind van die leeftijd.
Zijn vrouw zal zich later dus moeten instellen op een volwassen geestelijke persoonlijkheid, een ‘zuster in de geest’.

Bronnen en verdieping