Tweede lichtsfeer

een inspannende strijd

In de tweede lichtsfeer voert men een gespannen strijd om het stoffelijke voelen en denken volkomen los te laten.
Door Ludo Vrebos, gebaseerd op de boeken van Jozef Rulof.
In de tweede lichtsfeer is er een strakblauwe hemel zonder enig wolkje.
Het firmament is als een gespannen ballon die elk ogenblik uiteen kan scheuren.
Heel de natuur weerspiegelt de innerlijke toestand van de bewoners, die in sterke mate ingesteld staan op het hoger gaan.
Er liggen geen mensen meer jarenlang te rusten zoals in de eerste sfeer.
Elke bewoner van de tweede sfeer werkt hard aan zichzelf om het aardse voelen en denken volledig los te laten.
Ze hebben met sterke tegenwerking van hun eigen ik te maken, doordat ze zich op het hoger gaan hebben ingesteld.
De strijd die gevoerd wordt, is om vanuit het stoffelijke het geestelijke binnen te treden.
Hoe hoger de mens komt, hoe intensiever deze strijd wordt, omdat de sferen fijner en ijler worden, en de mens zich innerlijk moet afstemmen.
Ze toetsen voortdurend hun innerlijke toestand.
Al hun gedachten en woorden gaan ze afstemmen op liefde en waarheid, op de realiteit van de kosmos.

Bronnen en verdieping