Engel

een beschermende lichtgeest

De mens die naar een lichtsfeer in het hiernamaals is overgegaan, kan als beschermengel op aarde terugkeren.
Door Ludo Vrebos, gebaseerd op de boeken van Jozef Rulof.
De mens op aarde ervaart al duizenden jaren de helpende hand van beschermengelen.
Door de boeken van Jozef Rulof kunnen we het verschijnsel engel begrijpen als een mens die door universele liefde te geven zichzelf een lichtsfeer in het hiernamaals heeft opgebouwd, en die naar de aarde terugkeert om ons te helpen en te beschermen.
De engel kan die onbaatzuchtige liefde al tijdens zijn levens op aarde ontwikkeld hebben, of hij kan pas na zijn overgang naar het hiernamaals aan zijn geestelijke evolutie begonnen zijn.
Maar vroeg of laat heeft hij ingezien dat hij in het leven na de dood alleen vooruitkomt door anderen te helpen.
Die dienende liefde kan hij in het hiernamaals inzetten om andere mensen daar te helpen op hun tocht naar het licht.
Of hij kan naar de aarde komen om ons te helpen en te beschermen.
Meer informatie over de activiteiten van geesten op aarde vindt u in het artikel ‘geesten op aarde’.
De mens die de hulp van een beschermengel voelde, heeft allerlei beelden opgebouwd hoe die engelen naar de aarde komen.
Hij heeft de engelen fladderende vleugelen toebedacht, omdat men nog niet wist dat een geest van het licht zich kan verplaatsen door concentratie, door alleen te denken aan zweven en vliegen.
De engelen helpen de mens op aarde ook door het geven van de geestelijke kennis die ze zich hebben eigengemaakt.
Zo heeft Jozef Rulof van zijn engelen 27 boeken ontvangen.

Bronnen en verdieping