Fluïdekoord

verbinding geest en lichaam

Het fluïdekoord is de gevoelsverbinding tussen het geestelijke lichaam en het aardse lichaam.
Door Ludo Vrebos, gebaseerd op de boeken van Jozef Rulof.
Een belangrijke werking van het fluïdekoord is dat het aan het geestelijke gevoelsleven doorgeeft wat er met het aardse lichaam gebeurt.
Na het sterven eindigt dit doorgeven pas wanneer al het gevoel uit het aardse lichaam is teruggetrokken.
Hierdoor speelt het fluïdekoord een onbekende maar hoogst belangrijke rol bij uittreding, sterven, crematie, orgaandonatie en transplantatie, balseming en euthanasie en zelfmoord.