Directe-stemapparaat

het technische medium

Het directe-stemapparaat zal op technische wijze een rechtstreeks gesproken contact mogelijk maken tussen de aarde en het hiernamaals.
Door Ludo Vrebos, gebaseerd op de boeken van Jozef Rulof.

Het laatste menselijke medium

Het artikel ‘het mediumschap van Jozef Rulof’ beschrijft het laatste medium van de Universiteit van Christus.
Hoe hoogstaand zijn mediumschap ook was, voor velen blijft het de vraag of het bewezen kan worden dat hij werkelijk contact met het hiernamaals heeft gehad.
Jozef wist dat hij de wereld niet kon overtuigen van die werkelijkheid.
Hiervoor was er te veel bedrog op aarde gekomen door mensen die zich voor medium uitgaven, maar uiteindelijk tegen de lamp liepen en bedriegers bleken te zijn.
Daarnaast waren er ook veel mensen die dachten in contact te zijn, maar in feite alleen hun eigen geprojecteerde gedachten weerspiegeld kregen.
En tenslotte waren er ook mediums met een werkelijk contact die de doorgekregen boodschap onzuiver maakten door die onbewust of bewust te mengen met eigen verlangens en gedachten.
Om al deze toestanden te onderscheiden is het boek ‘Geestelijke Gaven’ geschreven.
Jozef gaf zijn lezers de raad om zijn boeken te vergelijken met andere kennis op aarde.
De omvang en diepgaande kennis in zijn boeken kan een reden zijn om zijn mediumschap te geloven, zeker voor wie een deel van die kennis als waar aanvoelt.
Maar voor de wereld en de wetenschap zal het nooit een bewijs worden, omdat wetenschappelijk niet kan worden uitgesloten dat het medium tenminste een deel van de boodschap zelf heeft geproduceerd.

De voorloper

De wetenschap en de wereld zullen alleen een onweerlegbaar bewijs aanvaarden van een technisch apparaat.
In het boek ‘De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien’ worden dergelijke apparaten voorspeld.
Het gaat om het directe-stemapparaat en de voorloper ervan.
De voorloper zal niet groter zijn dan een radiotoestel uit 1941 en werken op elektriciteit.
Het zal letters aanstippen, die woorden en zinnen vormen.
De kern van het apparaat bestaat uit een gevoelig element dat in staat is gedachten op te vangen van bewoners van het hiernamaals.
Die gedachten zijn veel ijler dan onze gedachten op aarde.
Wanneer wij op aarde denken, krijgen die gedachten door het lichamelijke vormingsproces een stoffelijke lading.
Gedachten die gevormd worden door een bewoner van het hiernamaals met zijn geestelijk lichaam zijn astraal ijl en kennen die stoffelijke verdichting niet.
De voorloper van het directe-stemapparaat zal voor vele mensen het bewijs leveren van het leven na de dood.
Voor de hele wereld echter nog niet, omdat de wetenschap niet zal kunnen vaststellen wie of wat het gevoelige element aanstuurt.
De boodschap zal duidelijk en onvervormd doorkomen, maar de gever van die boodschap is voor aardse ogen niet waarneembaar.
De overheid zal geen oordeel over dit apparaat vellen, maar wel toestaan dat het in de handel wordt gebracht.
Hierdoor zal het zijn weg vinden naar vele geïnteresseerden, die door het apparaat geestelijke boodschappen ontvangen.
Ze weten zich met het hiernamaals verbonden, zonder dat de boodschap vervormd wordt door een menselijk medium.

Het directe-stemapparaat

De wetenschap en de wereld zullen pas overtuigd worden door de bewijskracht van het directe-stemapparaat.
Dat komt heel wat later op aarde, omdat het technisch veel geavanceerder is.
Dit apparaat zal namelijk de stem van de bewoners van het hiernamaals verdichten tot het voor ons hoorbaar is zoals een stem via de telefoon.
In de kringen van mediums is het verschijnsel van de directe-stem bekend.
Het ijle stemgeluid van de bewoners van het hiernamaals wordt hierbij verdicht door gebruik te maken van de aura van het menselijke medium.
Tijdens diverse seances is dit tot stand gekomen, maar daarna werd dit ook door bedriegers nageaapt, waardoor het geen bewijskracht meer had voor de wereld.
Het verschijnsel is uitgebreid beschreven in het boek ‘Geestelijke Gaven’.
Het directe-stemapparaat zal de benodigde levensaura technisch verdichten.
De aura zelf komt van het leven, het is het protoplasma waaruit de hele kosmos is gevormd.
De artikelen ‘Alziel en Albron’, ‘onze basiskrachten’ en ‘kosmische splitsing’ beschrijven hoe dit protoplasma onder meer de maan en de zon heeft gevormd.
Het artikel ‘onze eerste levens als cel’ beschrijft hoe de menselijke ziel van dit protoplasma gebruikt heeft gemaakt om haar eerste cellichaampje te vormen.
Het directe-stemapparaat zal niet in de handel komen, het wordt het bezit van de gehele mensheid.
Als technisch instrument zal het alle mensen overtuigen, ook diegenen die de voorloper niet konden geloven.
Nu wordt elke andere beïnvloeding uitgesloten, de aanwezigen herkennen direct de stemmen van hun overleden geliefden.
In niets is het stemgeluid veranderd, het klinkt precies zoals het op aarde klonk.

Het ultieme moment

Behalve uitleg over het apparaat wordt ook het moment beschreven dat het voor het eerst in werking gesteld zal worden.
Als eerste zal de overleden vader van de uitvinder spreken, zodat zijn zoon de stem onmiddellijk kan herkennen.
Daarna zal de astrale meester van de uitvinder hem duidelijk maken dat de uitvinder samen met zijn vrouwelijke tweelingziel voor deze uitvinding vanuit de lichtsferen op aarde is gereïncarneerd.
De uitvinder verneemt dan ook dat ze spoedig gaan beginnen aan het materialisatie-instrument, waardoor de mensheid de meesters ook kan zien.
Daarvoor hoeven slechts een paar veranderingen aan het directe-stemapparaat aangebracht te worden.
Daarna zal de hoogste meester uit de lichtsferen de boodschap geven dat hij binnen twee weken weer zal spreken, maar dan voor de wereldleiders, wetenschappers en kerkelijke afgevaardigden.
Hij zal dan tot de hele mensheid spreken en alle wetenschappelijke faculteiten zullen kunnen vaststellen dat de kloof tussen leven en dood definitief overbrugd is.

Eindelijk is de dood overwonnen!

Door het directe-stemapparaat zullen alle vragen beantwoord worden en zal de wetenschap het kosmische ontwaken ontvangen.
De meesters zullen elke dag tot de mensheid spreken, want dit apparaat is nooit uit te putten.
Waaraan de mensheid duizenden eeuwen heeft getwijfeld, wordt dan dagelijkse realiteit op aarde.
De meesters zullen dan voor de mensheid verduidelijken wat Christus heeft bedoeld, en hoe de Universiteit van Christus vanaf de oertijd de evolutie van de mensheid heeft ondersteund.
Ze leggen uit hoe het beoefenen van de universele liefde elke ziel naar de lichtsferen voert.
Er wordt gesproken in alle talen, waardoor voor elke mens op aarde de sluier van de dood opgeheven wordt.
Ze zullen de kosmische evolutie van de ziel beschrijven, zodat alle mensen aan hun geestelijke bewustwording kunnen beginnen.

Duizenden boeken

Omdat de meesters al wisten dat ze door het directe-stemapparaat de volgende duizenden boeken zullen dicteren, hebben ze niet nog meer boeken via Jozef Rulof op aarde gebracht.
Daarom hebben ze zich door dit menselijke medium beperkt tot de opbouw die nodig was om tot aan ‘De Kosmologie van Jozef Rulof’ te komen.
Alle boeken daarvoor zijn slechts een inleiding op de eigenlijke boodschap van de meesters, wat toegelicht wordt in het artikel ‘verklaring op zielsniveau’.
Jozef Rulof is in 1952 naar de lichtsferen teruggekeerd om zich voor te bereiden op het ultieme moment dat hij via het directe-stemapparaat rechtstreeks tot de mensheid kan spreken.
Dan kan hij het technische bewijs geven, dat door zijn boeken niet mogelijk was.
Dan lossen alle twijfels in één dag op, en begint hij aan zijn volgende duizenden boeken over ons leven.

Bronnen en verdieping