Universiteit van Christus

brengt hogere bewustwording

De geestelijke meesters van de ‘Universiteit van Christus’ stuwen de mensheid naar een hogere bewustwording en de universele liefde.
Door Ludo Vrebos, gebaseerd op de boeken van Jozef Rulof.
Een door Jozef Rulof mediamiek ontvangen schilderstuk waarin Christus afgebeeld wordt.

De toelichting bij ‘Heb elkander lief’

„Toen Christus op Golgotha Zijn ogen sloot, had Hij nog heel veel te zeggen.
Of denkt gij dat dit niet zo is?
Hebt gij u nooit afgevraagd wat Christus eigenlijk de mensheid wilde schenken?
Jeus van Moeder Crisje Deel 3, 1952
Christus vatte zijn boodschap aan de mensheid samen met: Heb elkander lief.
Veel meer wilde men in zijn tijd niet horen.
Voor de paar woorden die Hij heeft kunnen zeggen, heeft men hem al gekruisigd.
Hij wist echter dat de toelichting bij zijn boodschap later gegeven zou worden, door de geestelijke meesters van de ‘Universiteit van Christus’.
Zij leiden vanuit het hiernamaals de mensheid naar een hogere bewustwording en brengen geestelijke wijsheid op aarde via Jozef Rulof en vele anderen.

Inspiratie vanaf de oertijd

Vanaf de prehistorie inspireerde Christus de meesters al om de geestelijke ontwikkeling van de mensheid omhoog te stuwen.
De mensen op aarde beleefden op dat moment nog hun dierlijke gevoelsgraden.
Ze slachtten elkaar af, alleen het recht van de sterkste gold.
Christus begreep dat het voor de mensen op aarde heel moeilijk was om op eigen kracht uit deze poel van geweld te komen.
Het aardse leven was te kort om andere gevoelens te ervaren dan honger en angst om niet genoeg eten te hebben.
Zonder hulp zou de mensheid uitzichtloos blijven lijden door lichamelijke ziekten, onderling geweld en innerlijk onbewustzijn.
Om aan deze ellende een einde te maken ontwierp Christus een gigantisch plan.
Hij besefte dat het aardse lijden pas zou ophouden als de mens de geestelijke gevoelsgraad zou verwerven.
Die kon men alleen bereiken door het andere leven lief te hebben.
Christus had ervaren dat het geven van liefde hem in de lichtsferen en uiteindelijk tot in de hoogste kosmische levensgraad, het Al, had gebracht.

Christus is de eerste ziel

Christus kon dit alles reeds in de oertijd overzien, omdat Hij vele miljoenen jaren eerder als ziel aan zijn kosmische ontwikkeling was begonnen dan de mensen die toen op aarde leefden.
Het artikel ‘onze kosmische ziel’ geeft een overzicht van de artikelen die de kosmische evolutie van de menselijke ziel beschrijven.
Alle zielen in de ruimte beleven een gelijksoortige ontwikkeling, maar ze zijn niet op hetzelfde moment aan hun evolutie begonnen.
Zo zijn wij veel later aan ons eerste leven begonnen dan de eerste zielen in de ruimte.
Die eerste zielen hebben de aardse cyclus al lang geleden achter zich gelaten en ze hebben reeds hun Albewustzijn bereikt, waardoor zij een overzicht kregen van de hele kosmische weg die elke ziel in de ruimte aflegt.
Christus is één van die eerste zielen.
Hij is de eerstgeborene die zich op de eerste planeet tot individueel leven ontwikkelde.
Met hem ontkiemde het leven op alle planeten waarop de ziel stoffelijke lichamen heeft beleefd.
Hij betrad als eerste de aarde en daarna het hiernamaals om zich voor te bereiden op de hogere kosmische levensgraden.
Als eerste verwierf Hij het meesterlijke bewustzijn, waardoor Hij andere zielen tot gids kon zijn.

De Universiteit van Christus

Toen Hij vanuit het Al de kosmos overschouwde, zag Hij dat alleen op de aarde een grote nood aan geestelijke bewustwording heerste.
Op de planeten vóór de aarde waren de bewoners niet in staat om tot een geestelijke gevoelsgraad te komen, en op de planeten na de aarde hadden alle bewoners al universele liefde ontwikkeld.
Hij voelde zich gestuwd om zijn blijde boodschap persoonlijk op aarde te komen brengen.
Maar om door de mens op aarde gehoord te worden, moesten er eerst voorbereidingen getroffen worden.
Anders zou zijn reïncarnatie als Christus niet het beoogde effect kunnen bereiken.
En ook na zijn aardse reïncarnatie was er geestelijke leiding nodig, om te voorkomen dat de mens op aarde zich in geweld verloor.
Om het aardse lijden op te lossen en de mens op aarde tot geluk en geestelijk bewustzijn te brengen, zijn er vele stappen nodig die door de ‘Universiteit van Christus’ begeleid worden.
Die stappen worden beschreven in de volgende artikelen:

Inspiraties vóór Christus

Christus

Laatste Wereldoorlog

Universele liefde

De Eeuw van Christus

Bronnen en verdieping

Toelichting

Al deze artikelen maken deel uit van de ‘Toelichting bij de boeken van Jozef Rulof’.