Balseming

nadelen voor de overledene

Hoe sterker de balseming, hoe langer de overledene vast blijft zitten aan zijn lichaam.
Door Ludo Vrebos, gebaseerd op de boeken van Jozef Rulof.

Zullen we het lichaam licht balsemen?

Als uw dierbare overlijdt, hebt u veel kans dat de uitvaartverzorger u de bovenstaande vraag stelt.
Als uzelf overlijdt, zullen uw dierbaren met deze vraag geconfronteerd worden.
Dan is het goed dat u weet wat er precies aangeboden wordt, en dat uw dierbaren weten wat uw keuze is.
Met een lichte balseming komt men tegemoet aan de wens van de meeste mensen om het lichaam van een overledene bij het laatste afscheid te kunnen zien zoals men zich de dierbare in het volle leven herinnert.
De meeste mensen zien niet graag de tekenen van de dood, en daarom worden die door de lichte balseming weggewerkt.
Als men de negatieve gevolgen voor de overledene kende, zou er niet meer gebalsemd worden.

Hoe sterker de balseming ...

Vroeger kende men alleen de volledige balseming tot mummie.
Tegenwoordig bestaan er ook lichtere vormen, ook wel thanatopraxie genoemd.
Lichte en zware balseming verschillen voornamelijk in de hoeveelheid conserverende vloeistof die in het lichaam gespoten wordt.
In essentie gaat het om hetzelfde proces: men vertraagt het ontbindingsproces van het lichaam.
Bij een mummie wordt dit proces zelfs volledig stilgelegd.
In de boeken van Jozef Rulof wordt uitgelegd wat er precies gebeurt wanneer we sterven.
Tijdens en na het sterven gaan we ons gevoel uit ons lichamelijke leven terugtrekken, om met dat gevoel ons volgende leven op te bouwen.
Dat kan in het hiernamaals zijn, of weer op aarde.
Wanneer ons lichaam op natuurlijke wijze tot ontbinding overgaat, komen we vanzelf vrij.
Door een balseming wordt dit vrijkomen echter belemmerd.
Hoe sterker het lichaam gebalsemd wordt, hoe langer we aan ons lichaam blijven vastzitten.

Levenslang voor mummies

Zolang er mummies bestaan, zitten de betrokken mensen nog met een bepaald aantal procenten van hun gevoelsleven aan hun gemummificeerde lichaam vast.
Als deze mensen naar het hiernamaals zijn overgegaan, missen ze die procenten bewustzijn in hun nieuwe geestelijke wereld.
Iets trekt hen telkens weer terug naar de aarde, en dat is hun eigen lichaam dat niet tot ontbinding kan overgaan.
Als die mensen een nieuw leven op aarde krijgen, dan missen ze een aantal procenten gevoelskracht in hun nieuwe leven.
Bovendien wordt dat gevoel altijd weer getrokken naar de plaats op aarde waar hun lichaam uit hun vorige leven nog gebalsemd ligt.
Wanneer hun lichaam in meerdere levens gemummificeerd is, dan kunnen ze zoveel gevoelskracht missen, dat ze apathisch door het leven strompelen.

Verwante artikelen

Het afscheidsproces waarmee de overledene bezig is, wordt eveneens beïnvloed door andere handelingen die er met zijn of haar lichaam kunnen gebeuren.
Meer informatie hierover vindt u in de artikelen ‘crematie of begraven’ en ‘orgaandonatie en transplantatie’.
Het volledige proces waarmee de overledene bezig is, wordt beschreven in het artikel ‘sterven als overgaan’.
Waar de overledene naartoe gaat, wordt beschreven in het artikel ‘sferen in het hiernamaals’.

Bronnen en verdieping