Herinneringen aan vorige levens

déjà vu

Sommige mensen hebben een herinnering aan hun vorige leven, zoals een beeld, een gevoel, een herkenning, een naam of een plaats.
Door Ludo Vrebos, gebaseerd op de boeken van Jozef Rulof.
Jozef Rulof noemt dit schilderwerk ‘het leven of de wedergeboorte’, het meisje in het midden ziet haar verleden en haar toekomst.

Déjà vu ervaringen

Sommige mensen zeggen dat ze een beeld uit hun vorige leven hebben gezien.
Ze zagen zichzelf in een vroegere tijd, waarin ze een ander lichaam hadden.
Toch voelden ze dat zij dat zelf waren, in dat vorige lichaam, maar ze luisterden toen naar een andere naam.
Ze hadden andere ouders, geliefden en kinderen, maar hun innerlijk verschilde niet zoveel van hun huidige gevoelsleven.
Er zijn mensen die zich wonderwel kunnen oriënteren in een ander land dat ze voor het eerst bezoeken.
Ze weten er de weg en herkennen gebouwen en landschappen.
De ‘déjà vu ervaring’ kan ook een algemener gevoel zijn dat we iemand al goed kennen, de eerste keer dat we hem of haar ontmoeten.
Of dat we een concrete situatie al eerder hebben meegemaakt, zonder te weten wanneer dat precies was.

Onderzoek

Bij sommige kinderen zijn de herinneringen helder, ze weten nog hun naam uit hun vorige leven, of de naam van hun vader of moeder.
Ze beschrijven in detail het huis waar ze gewoond hebben.
Het natrekken van de feitelijke namen en plaatsen die op deze wijze verkregen werden, leidde dikwijls tot opmerkelijke overeenkomsten.

Waarom

Toch roepen deze onderzoeken ook veel vragen op.
Want er zijn verhalen bij die eerder op fantasie lijken dan op een beleefde werkelijkheid.
En stel dat sommige gebeurtenissen zouden kloppen, hebben dan alleen die mensen een vorig leven gehad, of wil dat zeggen dat alle mensen al eens vroeger geleefd hebben?
Maar waarom herinneren we ons dan niet allemaal onze vorige levens?
Bestaat de herinnering aan onze levens nog ergens?
En zo ja, waar?
Deze vragen komen aan bod in het volgende artikel ‘wereld van het onbewuste’.

Bronnen en verdieping