Uittreding

de reizen van Jozef Rulof in het hiernamaals

Door duizenden uittredingen uit zijn lichaam heeft Jozef Rulof alle lichtende en duistere werelden van het hiernamaals leren kennen.
Door Ludo Vrebos, gebaseerd op de boeken van Jozef Rulof.

Het weerzien van overleden geliefden

Jozef Rulof is niet de enige die over uittredingen uit het lichaam heeft gesproken.
Het bestaan van een uittreding is vooral bekend geworden door de bijnadoodervaringen.
Miljoenen mensen hebben een bijnadoodervaring beleefd, waarbij velen over een uittreding spreken.
Ze zien hun lichaam liggen vanuit een ander gezichtspunt, dikwijls van bovenaf.
Sommigen ontmoeten een overleden geliefde tijdens die uittreding.
Ook zonder ‘bijna-dood’ te gaan, kan de mens een uittreding beleven, bijvoorbeeld wanneer men diep in slaap is.
De uitgetreden mensen krijgen dan de kans om hun overleden geliefden te bezoeken.
Ze zien dat hun geliefden voortleven in een lichtende wereld in het hiernamaals.
Hierdoor kunnen ze hun leven op aarde beter aan, zelfs al herinneren ze zich dit weerzien slechts als een vage droom.
Deze nachtelijke uittredingen worden begeleid door een lichtgeest, een mens die na zijn leven op aarde is overgegaan naar de lichtsferen in het hiernamaals.

Het doel van het uittreden

Jozef Rulof heeft door zijn vele bewuste uittredingen een schat aan kennis over het geestelijke voortleven verkregen.
Hij wordt hierin begeleid door een lichtgeest die zich Alcar noemt.
Zo leert Jozef alle eigenschappen kennen van het geestelijke lichaam, dat bij een uittreding tijdelijk uit het aardse lichaam gaat.
Sommige mensen proberen zelf uit te treden zonder leiding van een lichtgeest, maar zij komen op eigen kracht niet verder dan gedachtenuittredingen, waarbij hun geestelijke lichaam niet uit hun aardse lichaam gaat.
Het werkelijke uittreden wordt bij een medium alleen ontwikkeld door een meester van het licht, indien hiermee een belangrijke taak vervuld kan worden om vele mensen te overtuigen van een eeuwig voortleven.
Deze taak is bij Jozef Rulof gerealiseerd door het schrijven van 27 boeken, waardoor een universiteit aan geestelijke kennis beschikbaar is gekomen over onder meer het leven in het hiernamaals.

Hoe verloopt een bewuste uittreding?

Meester Alcar laat Jozef alle fasen van een uittreding bewust beleven, zodat Jozef uit eigen ervaring kan vertellen hoe het geestelijke lichaam uit het stoffelijke lichaam gaat.
Tijdens het sterven verlaat het geestelijke lichaam definitief het stoffelijke lichaam, en hierover wil meester Alcar veel kennis op aarde brengen.
Om uit te treden gaat Jozef op bed liggen, zodat zijn lichaam kan ontspannen.
Jozef moet zijn gevoel uit zijn stoffelijke lichaam terugtrekken, om met dat gevoel in de geestelijke wereld te gaan waarnemen.
Door dit terugtrekken van zijn gevoel valt zijn stoffelijke lichaam in slaap.
Hijzelf echter blijft zich bewust van alles wat er gebeurt.
Om dit te bereiken heeft hij jarenlang stap voor stap meer concentratie opgebouwd om zelf wakker te blijven bij het inslapen van zijn lichaam.
Jozef kon zo ver komen omdat hij in vele vorige levens al gebouwd had aan deze concentratie.
Bovendien werd hij hierin geholpen door meester Alcar.
Wanneer hij meer dan de helft van zijn gevoel uit het aardse lichaam teruggetrokken heeft en naar het geestelijke niveau overgebracht heeft, kan hij in de geestelijke wereld gaan waarnemen.
Met de hulp van zijn meester lukt het uiteindelijk om het grootste gedeelte van zijn gevoel naar de geestelijke wereld over te brengen, zodat hij daar helder kan zien en horen.
Een klein deel van zijn gevoel blijft steeds met zijn aardse lichaam verbonden om het van levenskracht te voorzien.
Door die gevoelsverbinding voelt hij nog wat er met zijn aardse lichaam gebeurt tijdens de uittreding.
Wanneer bijvoorbeeld iemand tijdens de uittreding aan zijn stoffelijke lichaam zou schudden om hem wakker te maken, zou al zijn uitgetreden gevoel razendsnel weer naar zijn stoffelijke lichaam teruggetrokken worden.
Dit gevoel is dan nodig om zijn aardse lichaam in beweging te brengen, om zo te trachten dat schudden te stoppen.
Maar wanneer zijn aardse lichaam met rust gelaten wordt, kan hij zijn gevoel op de geestelijke wereld blijven richten, en daarin met zijn leider Alcar geestelijke reizen maken.

Nieuwe kennis

Het grote voordeel van het uittreden voor Jozef Rulof is dat hij de geestelijke wereld met zijn eigen geestelijke ogen kan aanschouwen.
Zo kan hij beoordelen of hetgeen de lichtgeesten in zijn boeken hebben doorgegeven, ook daadwerkelijk klopt met zijn eigen ervaring.
Dat maakt zijn boeken anders dan bij schrijvers die hun eigen gedachten verwoorden over het hiernamaals.
En dat maakt zijn kennis ook anders dan bij mediums die naar hun idee wel informatie hebben doorgekregen, maar dit niet zelf konden controleren door uit te treden.
De kennis die Jozef op aarde brengt is voor de meeste mensen helemaal nieuw.
En op vele punten is het volledig tegengesteld aan datgene wat vele mensen bedacht hebben.
Zoals bijvoorbeeld over wat er gebeurt bij crematie.
Vele mensen denken dat de overledene geen last heeft van de crematie van zijn of haar lichaam, maar Jozef heeft in uitgetreden toestand met eigen ogen gezien dat het tegenovergestelde waar is.
Meer informatie hierover vindt u in het artikel ‘crematie of begraven’.

Verwante artikelen

Het artikel ‘bijnadoodervaring’ behandelt naast het uittreden nog andere aspecten van deze ervaringen.
Het artikel ‘geest en geestelijk lichaam’ geeft een beeld van de mogelijkheden van een geestelijk lichaam.
Ook bij het sterven verlaat het geestelijke lichaam het stoffelijke lichaam.
Het artikel ‘sterven als overgaan’ beschrijft de overgang naar de sferen in het hiernamaals.

Bronnen en verdieping