27 boeken van Jozef Rulof

en een toelichting door de uitgever

Hier vindt u de originele 27 boeken van Jozef Rulof en een beschrijving van de kern van zijn zienswijze in een toelichting door de uitgever.
-
Van harte welkom bij de stichting van Jozef Rulof (1898-1952).
Door te klikken op de blauwe cursieve woorden in deze zin kunt u alle 27 boeken van Jozef Rulof gratis online lezen en als e-books downloaden, of als fysieke boeken
Een aantal boeken zijn ook beschikbaar in andere talen of als luisterboeken.
Als antwoord op vele vragen over de inhoud van deze boeken hebben we als uitgever een toelichting geschreven waarin we de kern van de zienswijze van Jozef Rulof beschrijven.
Die kern noemen we het zielsniveau.
In het artikel ‘verklaring op zielsniveau’ lichten we toe hoe de schrijver de menselijke ziel centraal stelt.
Dankzij haar eeuwige leven kunnen we straks naar het hiernamaals.
Ten gevolge van haar vorige levens hebben we nu allemaal een verschillende persoonlijkheid.
Door haar kosmische evolutie zijn we veel ruimer dan wat men doorgaans de mens toedenkt.
En dankzij haar vermogen tot universele liefde zullen we ooit alles zelf ervaren wat Jozef Rulof nu als ultieme kennis van de Universiteit van Christus heeft ontvangen.
De toelichting bestaat uit 140 artikelen.
U kunt die via het menu van deze website als aparte webpagina’s lezen, of gebundeld als e-book downloaden en als paperback
Online vindt u op het einde van de meeste artikelen een link naar de tekstgedeelten uit de 27 boeken waar we het artikel op baseren.
U kunt die tekstgedeelten samen met de artikelen ook als vier delen van ‘Het Jozef Rulof Naslagwerk’
of als e-books downloaden.
In het voorwoord van de toelichting geven we aan dat bepaalde woorden en passages in de 27 boeken nog niet behoren tot de verklaringen op zielsniveau, maar alleen gebruikt zijn om op woordniveau aan te sluiten bij het maatschappelijke denken uit de eerste helft van de vorige eeuw.
Uitleg over hoe u alle mogelijkheden van deze website kunt gebruiken, vindt u door te tikken of te klikken op de volgende blauwe woorden: Hoe deze website gebruiken.
Met vriendelijke groet,