Hierna

Het lichaam sterft, de ziel, bevrijd van alle banden,
Gaat in de ruime eeuwigheid, naar betere landen,
Waar licht en schoonheid is en vreugd, geen avond en geen morgen,
Met allen die zijn voorgegaan, nu vrij van alle zorgen.
Wij zullen daar nu voortbestaan en steeds naar hoger streven,
Zo vrij van d’aard, in ’t volle licht, gelukkig en tevreden.
Dat wordt nu waarheid en het is geluk en heerlijk daar te wezen,
Bevrijd van ’s werelds zware druk, waar niets meer is te vrezen.
Het is enkel vreugd en zaligheid, het is een grote heerlijkheid
Te leven daar, in licht, in liefde, in alles één, in alle eeuwigheid.