Woord van de uitgever

Geachte lezers,
Dit boek behoort tot de reeks van 27 boeken die via Jozef Rulof op aarde zijn gekomen tussen 1933 en 1952.
Deze boeken worden uitgegeven door Stichting Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap “De Eeuw van Christus”, die hiervoor in 1946 door Jozef Rulof werd opgericht.
Als bestuur van deze stichting staan wij garant voor de oorspronkelijke tekst van de boeken die wij heden ter beschikking stellen.
In die tekst staan de toevoegingen door de uitgever tussen (ronde) haakjes, om ze te onderscheiden van de oorspronkelijke tekst.
We hebben ook een toelichting bij de boeken gepubliceerd, die 140 artikelen bevat.
Het uitgeven van de 27 boeken en deze toelichting beschouwen we als een onlosmakelijk geheel.
Bij sommige passages uit de boeken verwijzen we naar desbetreffende artikelen uit de toelichting.
Zo bijvoorbeeld verwijst (zie artikel ‘verklaring op zielsniveau’ op rulof.nl) naar het basisartikel ‘verklaring op zielsniveau’ zoals dat op de website rulof.nl te lezen is.
Bij het eerste boek dat Jozef Rulof mediamiek ontving, in 1933, was zijn mediumschap nog niet voldoende ontwikkeld om zijn eigen naam in het boek te schrijven.
Wanneer dit gebeurde, ontwaakte Jozef Rulof uit de trance, omdat hij zich door het schrijven van zijn naam als het ware ‘wakker’ geroepen voelde.
Dit gold tevens voor alle namen en omstandigheden die innig in zijn gevoelsleven leefden.
Daarom werd in ‘Een Blik in het Hiernamaals’ gebruikgemaakt van andere namen en omstandigheden, die de diepte van de trance tijdens het schrijven van het boek niet zouden storen.
Voor meer informatie over het schrijven van deze boeken in trance verwijzen we naar het boek ‘Geestelijke Gaven’.
Daarom werd Jozef Rulof in dit boek ‘André’ genoemd, en werden ook diverse andere namen en omstandigheden door de schrijver lichtjes gewijzigd.
De exacte namen en omstandigheden van het leven van Jozef Rulof zijn te vinden in de biografie ‘Jeus van Moeder Crisje’.
Jozef zegt hierover in het voorwoord van de vierde druk van ‘Een Blik in het Hiernamaals’: ‘Het gaat hier echter niet om een naam – maar om de boodschap – van dit zo mooie werk.’
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Stichting De Eeuw van Christus
2022