Liefde

Liefde is het hoogste goed,
Aan de mens gegeven.
Liefde is: wat leven doet,
Van ontroering beven.
Liefde is alles.
Liefde is God,
Maakt van armen: Rijken.
Zonder Liefde, wat was ’t lot!
’t Zou op niets gelijken.
Geest van Liefde, leid ons voort.
Doordring ons van Uw Wezen,
Dan wachten wij ook ongestoord
’t Einde, zonder vrezen.
En zij ’t leven kort of lang,
Gods Liefde maakt geen sterven bang.