Godsverlangen

Eén en ondeelbaar, groot is God.
In Hem berust ons aller lot.
Hij is in Liefde om ons heen.
Wie Hem niet kent, is wél alleen.
Groot is het Licht, dat van Hem straalt
En op de mensen nederdaalt;
Op ieder, tot op ’t kleinste wicht.
Houdt brandende dat heerlijk Licht.
En als ’t tot vlam wordt in uw leven,
Dan is er bij het eind’ geen beven.
Dan wordt uw geest, met groot verlangen,
Hiernamaals blij door God ontvangen.
Leeft allen, broeders, die dit leest,
Om één te worden met Gods Geest.