Voorwoord voor het tweede deel

Geachte Lezer,
In het eerste deel van dit boek vertelde ik u van mijn aardse en stoffelijke leven, van mijn lijden en strijden, mijn vragen „waarom” en „waarvoor” en van mijn uittreden uit de stoffelijke wereld.
Nu ga ik u van mijn leven aan deze zijde vertellen hoe ik dit leven leerde kennen en aanvaarden, hoe al mijn vragen werden beantwoord en ik van een God van Liefde werd overtuigd.
Hoe onbegrijpelijk alles ook voor u zal zijn, het is de heilige waarheid, het is mijn en uw kringloop der aarde.
Wanneer het één van u de ogen mocht openen en het eeuwige leven aanvaarden, dan is dit werk en mijn lijden niet tevergeefs geweest.
Lantos.