Contact en copyright

De Eeuw van Christus
Braspenningstraat 88, 1827 JW Alkmaar, Nederland
Tel: 00 31 (0)728443852
E-mail: info@rulof.org
Website: rulof.nl
___
Op de omslag ziet u een porseleinen bordje met daarop geschilderd een afbeelding die Jozef Rulof uit het Hiernamaals ontvangen heeft.
De afbeelding werd door de geestelijke auteur van dit boek, Lantos, geschilderd.
Lantos zegt hierover:
“En dit is mijn levensdoek.
U ziet mij met palet, ik schilder enige levens van mijzelf.
Met de paarlen van wijsheid, links en rechts, en de „Levensharp” links beneden.
Een geestelijk geschenk voor Jeus (Jozef Rulof) van mij.”
___
© 1938-2021, Stichting Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap “De Eeuw van Christus”, Nederland, alle rechten voorbehouden.
De Kringloop der Ziel, 2021
ISBN 978-90-70554-56-9
Inhoud