Contact en copyright

De Eeuw van Christus
Braspenningstraat 88, 1827 JW Alkmaar, Nederland
Tel: 00 31 (0)728443852
E-mail: info@rulof.org
Website: rulof.nl
___
Op de omslag ziet u een afbeelding van een schilderij dat Jozef Rulof uit het hiernamaals ontvangen heeft.
___
© 1943-2023, Stichting Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap “De Eeuw van Christus”, Nederland, alle rechten voorbehouden.
Geestelijke Gaven, 2023
ISBN 978-90-70554-73-6
Inhoud