Woord van Jeus

Jeus roept u toe:
Maak ook van uw leven
een Harp, die door God
kan worden bespeeld.
Deze trilogie draag ik op aan mijn lieve Crisje, haar Lange Hendrik, mijn vrouw Anna, mijn broers Johan, Bernard, Gerrit, Hendrik, Teun en mijn zuster Miets.