Voorwoord

Geachte lezer,
Ook dit boek heb ik van Gene Zijde ontvangen.
De Intelligentie, die het mij doorgaf, werd door mijn leider Alcar tot mij gebracht.
Deze stond hem toe mij over zijn leven, over zijn sterven op het slagveld tijdens de meidagen van 1940 en over zijn binnentreden in de geestelijke wereld te vertellen.
Moge ook dit boek helpen u van uw „eeuwig” leven te overtuigen.
J. R.