Tussen Leven en Dood

Jozef Rulof

Het boek is een roman over het tempelleven van de priesters in het oude Egypte, met een beschrijving van een vorig leven van Jozef Rulof.
 
U kunt dit boek hier volledig online lezen.
U kunt de inhoudsopgave zien via de blauwe titel helemaal bovenaan de pagina.
U kunt dit boek ook als e-book downloaden of als papieren boek in onze webwinkel kopen.
Er zijn in totaal 27 boeken van Jozef Rulof.

Samenvatting

‘Tussen Leven en Dood’ is een roman over het tempelleven van de priesters in het oude Egypte, ongeveer 4000 jaar geleden.
In het boek leren we priester Dectar kennen, een belangrijk vorig leven van Jozef Rulof.
In dat leven leerde hij de magische krachten kennen en overwinnen, die de basis voor zijn latere mediumschap vormden.
Vóór zijn leven als Jozef Rulof waren deze krachten naar zijn onderbewustzijn gezonken, maar Alcar – de geestelijke leider van Jozef – gebruikte die krachten uit het onderbewustzijn om zijn mediumschap op te bouwen.
Door zijn tempellevens kon Jozef een hoogte in het mediumschap bereiken die zelden op aarde is voorgekomen.
De boeken die Jozef Rulof ontvangen heeft, zijn in feite een voortzetting van de kennis die in het oude Egypte is doorgegeven.
In de tempels heerste een onverbiddelijke tucht, de hogepriesters controleerden zelfs elke gedachte van de leerling-priesters om ervoor te zorgen dat de strenge wetten opgevolgd werden.
Onder het mom van dienst aan de goden leefden de hogepriesters hun duistere hartstochten uit.
Tegen die hogepriesters leverde Dectar een heroïsch gevecht, samen met zijn leerling-priester Venry die als natuurtalent over uitzonderlijke gaven beschikte.
Deze strijd werd op het hoogste niveau gevoerd, tot aan het hof van de farao.