Woord van Jeus

Jeus kan u thans zeggen:
Alleen door te dienen
en het leven van God lief te hebben,
overwint de mens zijn Universum.
Deze trilogie draag ik op aan mijn lieve Crisje, haar Lange Hendrik, mijn vrouw Anna, mijn broers Johan, Bernard, Gerrit, Hendrik, Teun en mijn zuster Miets.