De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien

Jozef Rulof

Dit boek beschrijft op een maatschappelijk verklaringsniveau de geestelijke ontwikkeling van het individu, de volkeren en de mensheid.
 
U kunt dit boek hier volledig online lezen.
U kunt de inhoudsopgave zien via de blauwe titel helemaal bovenaan de pagina.
U kunt dit boek ook als e-book downloaden of als papieren boek in onze webwinkel kopen.
Er zijn in totaal 27 boeken van Jozef Rulof.

Samenvatting

Het boek ‘De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien’ werd geschreven tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Het gaf antwoorden op vragen die de lezers van de boeken van Jozef Rulof zich in die tijd stelden, zoals: ‘Hoe kan God toestaan dat er zoveel ellende over de mensheid wordt uitgestort?’

De antwoorden in dit boek werden gegeven op een maatschappelijk verklaringsniveau, om aan te sluiten bij het denken van de toenmalige lezers.
Daarom werd deze wereldbrand beschreven als een eindstrijd tussen ‘de volkeren der aarde’.
Wanneer de meesters van het licht in latere boeken de ontwikkeling van het leven op zielsniveau beschrijven, staat de ziel van de mens centraal.
De ziel beleeft een kosmische evolutie en is oneindig dieper en ruimer dan datgene wat men met de naam van een volk aanduidt.

Achterin dit boek zijn 33 artikelen uit de ‘toelichting bij de boeken van Jozef Rulof’ toegevoegd, zodat naast het maatschappelijke verklaringsniveau in termen van volkeren ook het zielsniveau in dezelfde uitgave geraadpleegd kan worden.
Hierdoor wordt benadrukt dat de meesters van de ‘Universiteit van Christus’ elke ziel op aarde helpen op weg naar de universele liefde, en dat de huidige ‘Eeuw van Christus’ geluk wil brengen aan iedereen zonder aanzien des persoons.