Woord van de uitgever

Geachte lezer,
Dit boek behoort tot de reeks van 27 boeken die via Jozef Rulof op aarde zijn gekomen tussen 1933 en 1952.
Deze boeken worden uitgegeven door Stichting Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap “De Eeuw van Christus”, die hiervoor in 1946 door Jozef Rulof werd opgericht.
Als bestuur van deze stichting staan wij garant voor de oorspronkelijke tekst van de boeken die wij heden ter beschikking stellen.
In die tekst staan de toevoegingen door de uitgever tussen (ronde) haakjes, om ze te onderscheiden van de oorspronkelijke tekst.
We hebben ook een toelichting bij de boeken gepubliceerd, die 140 artikelen bevat.
Het uitgeven van de 27 boeken en deze toelichting beschouwen we als een onlosmakelijk geheel.
Bij sommige passages uit de boeken verwijzen we naar desbetreffende artikelen uit de toelichting.
Zo bijvoorbeeld verwijst (zie artikel ‘verklaring op zielsniveau’ op rulof.nl) naar het basisartikel ‘verklaring op zielsniveau’ zoals dat op de website rulof.nl te lezen is.
In het boek ‘Zielsziekten van Gene Zijde bezien’ komen een aantal onderwerpen aan bod, waarbij we het belangrijk achten om toe te lichten wat er in de hele boekenreeks op zielsniveau hierover te vinden is.
Daarom voegen we de artikelen ‘homoseksualiteit’, ‘psychopathie’ en ‘krankzinnigheid’ in bijlage toe aan het einde van dit boek.
Hierbij willen we benadrukken dat homoseksualiteit op zielsniveau niet beschouwd wordt als een ziekte, maar als een normaal verschijnsel dat elke ziel op aarde meermaals ervaart als onderdeel van haar kosmische evolutie.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Stichting De Eeuw van Christus
2022