Contactavonden

gehouden in het gebouw
‘Ken U Zelven’
De Ruyterstraat 41 te ’s-Gravenhage
vanaf 19 juni 1952 tot en met 30 oktober 1952
door Jozef Rulof