Naschrift

Jozef Rulof, bedankt!
Gij wilt geen dank, ook de meesters willen geen dank, doch aanvaard van ons allen, die uw waarachtige adepten willen zijn, dat wij diep het hoofd buigen voor uw persoonlijkheid, uw taak en uw leven.
Wij hebben onszelf leren kennen!
Onbetaalbaar waren uw avonden!
Wij zullen alles doen om uw werk voort te zetten.
Wij allen, want wij zijn andere mensen geworden!
Er zijn geen woorden te vinden, om uit te drukken, hóé wij uw persoonlijkheid hebben leren waarderen.
Wij buigen ons voor de wetten van God en de meesters!
Moge God u de krachten schenken, om uw machtige taak af te maken en uw werk voort te zetten, waarvoor wij willen leven en zullen sterven!
Wij leerden één Vader en één God kennen en „HIJ” is „LIEFDE”, eeuwigdurend!
Door uw leven mochten wij dit beleven.
Uw leerling, mejuffrouw Bruning
’s-Gravenhage, 1951