Actueel

Paperback Onze Kosmische Ziel

gids naar bewustwording volgens Jozef Rulof

De paperback ‘Onze Kosmische Ziel’ biedt met 99 artikelen in 320 pagina’s niet alleen een kennismaking met het werk van Jozef Rulof onder de thema’s ‘hiernamaals’ en ‘reïncarnatie, maar ook een beschrijving van het wezen van onze ziel en haar kosmische ontwikkelingsweg.
Hierdoor wordt duidelijk hoe onze ziel ons als een gids tot ruimer bewustzijn en universele liefde stuwt.
Deze paperback bevat alle artikelen uit de drie delen van het Jozef Rulof naslagwerk, zonder de bronnen, en met talrijke illustraties.
Het eerste artikel van het derde deel, ‘verklaring op zielsniveau’, licht toe waarom bepaalde woorden en begrippen gebruikt werden in de boeken.
Daarom wordt deze paperback gratis toegevoegd bij elke bestelling van boeken van Jozef Rulof.
Daarnaast kunt u ook losse exemplaren van deze paperback bestellen aan 8 euro per stuk.

Het Jozef Rulof Naslagwerk Deel 3 Onze Kosmische Ziel

Deel 3 heeft als voorwoord:

Beste Lezer,
In het voorwoord van het vorige deel van het naslagwerk werd de opzet van het huidige derde deel al duidelijk omschreven:
‘Wij hebben nog verschillende volgende delen van het naslagwerk in de planning staan, waarin de werking van reïncarnatie verder wordt uitgediept.
In dit licht kan Deel 2 beschouwd worden als een inleiding tot de reïncarnatie.
Deel 3 zal de vele levens van onze ziel volgen vanaf het allereerste leven tot onze uiteindelijke bestemming, waardoor ook begrippen zoals karma, oorzaak en gevolg, lichamelijke en kosmische levensgraden, Alziel en Albron gesitueerd kunnen worden in onze kosmische evolutie.’
Deel 3 neemt als uitgangspunt ‘De Kosmologie van Jozef Rulof’.
Deze boeken bevatten niet alleen een andere thematiek dan de kennismakingsboeken, maar de kosmologie hanteert vooral ook een ander verklaringsniveau.
In dit derde deel noemen we dit het zielsniveau, omdat de ziel centraal staat als de kosmische stuwing om ons leven tot ruimer bewustzijn en universele liefde te brengen.
Aan de hand van 28 artikelen worden de kernpunten van dit zielsniveau toegelicht.
Wanneer we ons huidige leven beschouwen in het licht van de miljoenen levens die wij als ziel in onze kosmische evolutie beleven, krijgt al het aardse denken een enorme verruiming.
Als we bovendien van de meesters vernemen hoe we de aangeboren harmonie van onze ziel kunnen terugwinnen, dan leren we niet alleen onze essentie kennen, maar wordt ook het doel van ons leven zonneklaar.
Want dan weten we hoe onze eigen ziel ons tot gids is, en ons innerlijke licht krachtiger wordt als we in ons dagelijkse leven onze persoonlijke vrije wil harmoniseren met de kosmische wil van onze ziel.
Met hartelijke groet,
Ludo Vrebos
voorzitter Stichting De Eeuw van Christus
Alkmaar, 11 juni 2019