Zielsziekten van Gene Zijde bezien

Jozef Rulof

In dit boek wordt de psychische problematiek geanalyseerd in het licht van ons eeuwige geestelijke voortleven.
 
U kunt dit boek hier volledig online lezen.
U kunt de inhoudsopgave zien via de blauwe titel helemaal bovenaan de pagina.
U kunt dit boek ook als e-book of als gebonden boek in onze webwinkel kopen of als luisterboek aanschaffen.
Er zijn in totaal 27 boeken van Jozef Rulof.

Samenvatting

Alcar, de geestelijke leider van Jozef Rulof, analyseert in het boek ‘Zielsziekten van Gene Zijde bezien’ de psychische problematiek.
Alcar heeft in de sferen van licht een graad behaald die als ‘meester’ wordt aangeduid.
Deze graad wordt verleend aan een geest die al het leven op aarde kan doorgronden.
Deze graad kan slechts behaald worden na honderden jaren studie als geestelijke student.
Meester Alcar geeft vanuit zijn astraal leven een diepgaande analyse van de psychische ziekten op een niveau waar de officiële aardse psychologie en psychiatrie zelfs in de huidige tijd nog geen weet van heeft.
Dit boek is geschreven in de eerste helft van de twintigste eeuw, en maakt gebruik van de toenmalige benamingen voor psychische ziekten.
Zo spreekt het boek over ‘psychopathie’ in plaats van over mentale of geestelijke handicap of beperking.
Meester Alcar legt in dit boek de werkelijke oorzaak van deze geestelijke handicap bloot, en verklaart waarom er verschillende graden of niveaus onderscheiden kunnen worden.
De hedendaagse psychiatrie maakt een onderscheid tussen neurotische en psychotische problematiek.
Menselijk vertaald heeft men het dan over ‘lichte’ en ‘zware’ psychische ziekten.
Bij de ‘lichte’ problematiek spreekt Meester Alcar onder meer over ‘zwakte van geest’.
Hij maakt duidelijk dat veel psychologische problemen waar mensen mee te kampen hebben hun oorsprong vinden in irreële denkbeelden die het zenuwstelsel storen.
Zo heeft de ‘eeuwige verdoemdheid’, die door bepaalde religies gepredikt wordt of werd, zware sporen nagelaten in het denken van miljoenen mensen, die zich hierdoor bezwaard voelen en geen levenskracht meer kunnen opbrengen om hun zogenaamd ‘zondig leven’ te verbeteren.
Ook de vernietigende invloed van andere irreële denkbeelden wordt uitvoerig geanalyseerd.
Meester Alcar laat in dit boek duidelijk zien hoe de grootste geestelijke oorzaak van zenuwziekten gelegen is in de onwetenheid van geestelijke werkelijkheden.
Zolang de psychiatrie niet openstaat voor wedergeboorte en een leven na de dood, blijven de zielsziekten voor haar onbegrijpbaar.
Meester Alcar toont door tal van voorbeelden aan hoe veel psychotische problematiek te maken heeft met astrale beïnvloeding.
Deze negatieve invloed van duistere geesten kan variëren van het in lichte mate versterken van lagere gevoelens in de aardse mens enerzijds, tot de diepste graad van bezetenheid anderzijds.
Vroeger sprak men hier over ‘krankzinnigheid’, een term die in het boek veelvuldig gebruikt wordt.
Meester Alcar beschrijft de oorzaken en kenmerken van deze zware problematiek zeer uitvoerig.
De lezer wordt daarom aangeraden eerst ‘Een Blik in het Hiernamaals’ en ‘Het Ontstaan van het Heelal’ te lezen, om de rechtvaardigheid van al deze geestelijke wetten beter te kunnen voelen en begrijpen.