Vraag en Antwoord Deel 2

Jozef Rulof

Het tweede deel van de reeks boeken met antwoorden die Jozef Rulof gaf tijdens openbare contactavonden.
 
U kunt dit boek hier volledig online lezen.
U kunt de inhoudsopgave zien via de blauwe titel helemaal bovenaan de pagina.
U kunt dit boek ook als e-book of als gebonden boek in onze webwinkel kopen.
Er zijn in totaal 27 boeken van Jozef Rulof.

Samenvatting

In de periode 1949-1952 beantwoordde Jozef Rulof tijdens contactavonden in het gebouw ‘Ken U Zelven’ in de De Ruyterstraat in Den Haag vragen van toehoorders.
Veel van de vragen gingen over de inhoud van de eerder verschenen boeken.
Andere vragen handelden over de thema’s en levensvragen waar de toehoorders mee bezig waren.
Eerst werden de vragen en antwoorden schriftelijk vastgelegd en uitgewerkt door mevr. C. Bruning, die door Jozef Rulof hiervoor was aangewezen.
Jozef Rulof heeft hetgeen was vastgelegd, gewijzigd en aangevuld tot het een voor hem verantwoord geheel was geworden, en dit geheel vindt u in deel 1 van Vraag en Antwoord.
Later werden de contactavonden op de wirerecorder (geluidsopname-apparaat) vastgelegd.
De tekst van deze geluidsopnames werd uitgetypt.
Teneinde de lezer de oorspronkelijk uitgesproken tekst zo compleet mogelijk aan te reiken, bevatten deel 2, 3 en 4 van Vraag en Antwoord woordelijk de door Jozef Rulof uitgesproken tekst.
De samenstellers zijn zich hierbij bewust van het feit, dat deze boeken geen vloeiende teksten in fraai Nederlands bevatten.
Deze boeken hebben dan ook als hoofddoel aan de reeds gevorderde lezer bijkomend studiemateriaal ter beschikking te stellen.
Delen 5 en 6 van Vraag en Antwoord bevatten de antwoorden die meester Zelanus aan toehoorders gaf tijdens contactavonden aan de Sarphatistraat in Amsterdam.
Ook deze delen bevatten de woordelijk uitgesproken tekst.
Hier werden soms ook vragen gesteld over de lezingen die meester Zelanus in dezelfde periode in het gebouw ‘Diligentia’ in Den Haag hield, en die zijn vastgelegd in de drie delen van de ‘Lezingen’.
Tijdens deze avonden wezen de sprekers er herhaaldelijk op dat de antwoorden bedoeld waren voor mensen die alle vorig uitgegeven boeken hadden gelezen.