Samenvatting per boek

Samenvatting Een Blik in het Hiernamaals

‘Een Blik in het Hiernamaals’ is de eerste trilogie die Jozef Rulof op mediamieke wijze in de jaren 1933-1936 ontvangen heeft.
In het voorwoord van de eerste druk schreef hij: ‘De uitgave van dit boek heeft tot doel de mensheid de overtuiging te schenken van haar – in hogere bestaansvorm – voortleven na de lichamelijke dood.’
Zijn geestelijke leider Alcar liet hem ‘uittreden’, waarbij Jozef als geestelijke persoonlijkheid uit zijn fysieke lichaam trad en samen met Alcar vele reizen in het hiernamaals maakte.
Zo zag Jozef de zeven sferen van licht, waar de mens naartoe gaat die een universele liefde voor al het leven voelt.
Daarnaast bezochten ze ook de duistere sferen, waarin de overgegane mensen verblijven die nog vol van eigenliefde zijn.
Alcar liet hem ook het intensieve contact van de sferen met onze aardse wereld waarnemen.
De mens op aarde die zich afstemt op de lichtsferen wordt geholpen door geestelijke leiders om het geestelijke niveau van de mensheid te verhogen.
Wie echter afgestemd is op de duistere sferen, kan door de bewoners hiervan beïnvloed worden om hun hartstochten te volgen.
Alcar liet Jozef in uitgetreden toestand ook een crematie meemaken, om de lezer in staat te stellen met kennis van de geestelijke gevolgen van deze overgang een bewuste keuze te kunnen maken omtrent het afscheid van het aardse lichaam.

Samenvatting Zij die terugkeerden uit de Dood

In het boek ‘Zij die terugkeerden uit de Dood’ vertellen drie mensen aan Jozef Rulof hoe ze hun overgang naar het hiernamaals hebben beleefd.
Het eerste verslag is van een priester die tijdens zijn leven een onvoorwaardelijke liefde heeft gegeven aan vele mensen.
Zijn sterven verloopt heel rustig en ingetogen, omdat hij zich tijdens zijn leven al heeft losgemaakt van veel aardse gevoelens.
In het tweede deel vertelt Jeanne hoe zij tijdens haar sterven veel last heeft van de droefheid van haar zuster die voor haar zorgt.
Haar zuster wil Jeanne voor het aardse leven behouden, en Jeanne ervaart dit als weerstand die het haar moeilijk maakt om afscheid te nemen.
Het derde deel gaat over Gerhard.
Zijn motto in zijn aardse leven luidde: ‘dood is dood’ en ‘de doden moet je laten rusten’.
Na zijn dood komt hij terecht in een astrale sfeer, die door zijn afgeslotenheid vorm heeft gekregen.
Hij vindt zichzelf opgesloten in een soort van astrale bunker waar hij niet uit kan totdat hij zich innerlijk opent voor de geestelijke waarheid van een voortleven na de dood.
Hij moet tot zijn wanhoop ervaren dat de astrale sfeer een perfecte spiegel betekent van zijn innerlijke gevoelens.
Door het beschrijven van zijn strijd geeft hij ons een diep inzicht in hoe we onze lagere karaktereigenschappen kunnen afleggen en ons kunnen openen voor het licht van onze eigen geestelijke evolutie.

Samenvatting De Kringloop der Ziel

In ‘De Kringloop der Ziel’ maken we kennis met een ander fundament: de reïncarnatie of wedergeboorte.
Jozef Rulof ontving deze machtige roman in drie delen van de geest Lantos.
In het eerste deel vertelt Lantos over zijn laatste leven op aarde, dat zich afspeelde in Frankrijk tijdens de middeleeuwen.
Als jongetje reeds treedt het ‘aangeboren’ gevoel voor kunst naar voren.
Hij wordt een gevierd beeldhouwer, maar is niet gelukkig omdat hij niet kan samenleven met zijn jeugdvriendinnetje Marianne.
Wanneer hij Marianne in moeilijke omstandigheden terugziet, pleegt hij een zware misdaad.
Hierdoor belandt hij in de kerker.
Door uitputting van zijn lichaam wordt hij in zijn gevangenis steeds gevoeliger voor de onzichtbare wereld.
De duistere intelligenties uit het leven na de dood halen hem over om zelfmoord te plegen, door hem voor te houden dat hij hierdoor van zijn aardse lijden verlost zal worden.
De zelfmoord stort hem in een diepe ellende.
Als geest moet hij ervaren dat hij wel zijn lichaam kon vernietigen, maar niet zijn eigen leven.
Hij blijft verder leven als geest, maar zit vast aan zijn aardse lichaam, omdat hij zijn kosmisch tijdstip van sterven eigenhandig wilde vervroegen.
In het boek beschrijft Lantos het ondraaglijke lijden dat hij hierdoor voor zichzelf heeft geschapen.
Aardse pijn vergaat in het niets in vergelijking met wat hij door zijn zelfmoord moet ervaren.
En wanneer aan zijn lijden een einde komt, is er maar één drang in hem: zorgen dat de mens op aarde deze geestelijke realiteit te weten komt om onnodig lijden te voorkomen.
In het tweede deel, dat als ondertitel draagt ‘Het geestelijk leven’, beschrijft Lantos zijn ‘wandeling’ over de aarde, eeuw na eeuw, om de mens te leren kennen en te behoeden voor zijn onwetendheid.
Hij beschrijft hoe hij als geest leert om de mensen op aarde te beïnvloeden.
Door het geven van inspiratie kan hij veel mensen helpen en voor hen als ‘beschermengel’ werken.
Bovendien ziet hij dat zijn eigen ‘lichtuitstraling’ toeneemt naarmate hij meer liefde geeft en daadwerkelijk voor anderen iets betekent in hun geestelijke evolutie.
Negen eeuwen lang bestudeert hij als geest het menselijke leven op aarde.
Door de kennis die hij in deze eeuwen vergaart, kan hij ‘De Kringloop der Ziel’ schrijven.
Hierin verklaart hij hoe de ziel na een aards leven naar de wereld van het onbewuste gaat om zich klaar te maken voor een nieuwe geboorte.
In deze wereld komt het gevoelsleven tot rust, zodat de ervaringen van het vorig leven de ontwikkeling van het embryo in het nieuwe leven niet storen.
Lantos beschrijft hoe de ziel zich verbindt met de nieuwe cel op het ogenblik van de bevruchting.
Lantos laat de lezer zien hoe de mens leeft in de gevolgen van zijn eigen verleden.
In het boek analyseert hij diepgaand ‘de wet van oorzaak en gevolg’.
Zo verklaart hij de oorsprong van zijn eigen gevoel voor kunst, want hij ziet vele voorgaande levens waarin hij heeft gewerkt om zijn vermogen om iets moois te scheppen, op te voeren.
Door zijn eigen verleden en door de aardse mens eeuw na eeuw te volgen, ziet hij hoe onze karaktereigenschappen evolueren en hoe wij zelf onze toekomst scheppen als gevolg van handelingen uit vorige levens.
Lantos beschrijft hoe deze wet als een boemerang tot ons leven terugkomt, totdat wij in harmonie hebben gebracht wat wij in disharmonie hadden achtergelaten.
Lantos wordt innig dankbaar wanneer hij de rechtvaardigheid van deze wet leert kennen.
Hij ervaart dat de mens steeds weer nieuwe levenskansen krijgt om aan zijn innerlijk te werken en zijn gevoel te verruimen, uiteindelijk tot een universele liefde.
In het derde deel van het boek geeft Lantos ons een intrigerend beeld van het wezen van een tweelingziel.
Zijn innige band met zijn jeugdliefde Marianne is het resultaat van de vele levens waarin deze tweelingzielen met elkaar waren verbonden en elkaar hebben liefgehad.
Tevens voelt hij dat hij ooit opnieuw met haar verbonden zal worden, om in het leven na de dood voor eeuwig samen in liefde en harmonie verder te gaan.

Samenvatting Tussen Leven en Dood

‘Tussen Leven en Dood’ is een meeslepende roman over het tempelleven van de priesters in het oude Egypte.
Het historische waar gebeurde verhaal speelt zich af in de Tempel van Isis, ongeveer 4000 jaar geleden.
Door het boek leren we Dectar kennen als priester in deze tempel.
Dit tempelleven is één van de belangrijke vorige levens van Jozef Rulof.
In dat leven leerde hij de magische krachten kennen en overwinnen, en legde zo de basis voor zijn latere mediumschap.
Vóór het leven van Jozef Rulof waren deze krachten naar zijn onderbewustzijn gezonken, maar Alcar – de geestelijke leider van Jozef – gebruikte die krachten uit het onderbewustzijn om het mediumschap op te bouwen.
Door zijn tempellevens kon Jozef een hoogte in het mediumschap bereiken die zelden op aarde is voorgekomen.
‘Tussen Leven en Dood’ geeft ons een indringend beeld van de macht van de Oud-Egyptische tempels.
De priesters legden zich leven na leven toe op het overheersen van hun lichaam en hun denken, zodat zij tijdens hun meditaties door niets meer werden gestoord.
Het boek beschrijft hun lessen in concentratie, en de bikkelharde proeven die zij moesten afleggen om aanvaard te worden als priester.
Het boek onthult hun kennis over leven en dood, en geeft een diepgaande analyse van het sterven, de dood als persoonlijkheid, de slaap als toegang tot het astrale leven, genezingen door concentratie, en een metafysische studie van het karakter.
Alle priesters stonden onder de strenge controle van de hogepriesters.
Hun macht was onbeperkt.
Zij controleerden door hun vlijmscherpe concentratie niet alleen alle gedragingen van de priesters, maar zelfs hun gedachten.
Als een priester één gedachte ontwikkelde die niet volgens de regels van de tempel opgebouwd was, werd hij hiervoor pijnlijk gestraft.
Herhaalde zich deze gedachten, dan werd hij gedood.
In deze hel van macht en koude concentratie wordt in het boek één priester gevolgd, Venry.
Deze priester was een ‘natuurtalent’ met een zeldzame hoogte van aangeboren helderziendheid en concentratievermogen.
Venry voelde dat de tempel ontdaan was van elk gevoel van liefde, en hij zocht naar een weg om de tempel weer naar het licht te brengen.
In de tempel leert hij ook zijn tweelingziel kennen, wat zijn hogere gevoelens van liefde en harmonie nog versterkte.
Al deze gevoelens brachten hem, tezamen met zijn leermeester Dectar, in een strijd op leven en dood met de opperste hogepriester Iseués.
Deze strijd werd op het hoogste niveau gevoerd, tot aan het hof van de farao.
Tijdens de tempelzittingen trad Venry uit zijn lichaam en ontving hij van de ‘Godin van Isis’ astrale en kosmische wijsheid, die in ‘Tussen Leven en Dood’ is opgetekend.
De boeken die Jozef Rulof nu ontvangen heeft, zijn in feite een voortzetting van deze kennis.
Toen konden de meesters niet verder gaan, omdat de priesters zichzelf wilden beleven en de magische krachten in eigen handen wilden houden.
Uiteindelijk vielen de tempels in handen van de zwarte magie.
Enkele priesters bleven hun hogere idealen trouw en versluierden de kennis, opdat die niet in handen zou vallen van oningewijden.
In de huidige tijd is die versluiering niet meer nodig.
Nu kan de hoogste wijsheid op aarde worden gebracht, omdat de mensheid voor de geestelijke ontwaking staat en geestelijke kennis kan aanwenden om zich naar het licht te stuwen.
Nu liggen de boeken open voor elke geïnteresseerde.

Samenvatting Door de Grebbelinie naar het Eeuwige Leven

Ook dit boek heeft Jozef Rulof mediamiek ontvangen.
Hij schrijft in het voorwoord: „De intelligentie, die het mij doorgaf, werd door mijn leider Alcar tot mij gebracht.
Deze stond hem toe over zijn leven, over zijn sterven op het slagveld tijdens de meidagen van 1940 en over zijn binnentreden in de geestelijke wereld te vertellen.
Moge ook dit boek helpen u van uw eeuwig leven te overtuigen.”
De geestelijke schrijver die in zijn aardse leven ‘Theo’ heette, is als soldaat gesneuveld in de loopgraven van de Grebbelinie in de Tweede Wereldoorlog.
In het boek onderzoekt Theo de redenen die mensen aanvoeren om oorlog te voeren.
Het ‘Gij zult niet doden’ van Mozes wordt in het licht van de geestelijke wetenschap gehouden en tegenover de ‘wettige zelfverdediging’ afgewogen.
Zijn er situaties waarin je mag doden?
Zijn er ‘rechtvaardigheidsgronden’ te vinden om die kogel af te vuren?
Moet je alles laten gebeuren, of mag je terugvechten?
Is een gewapend optreden geestelijk geoorloofd?
Moet je strijden voor je vaderland?
Is het voorbeeld van Christus op Golgotha alleszeggend, of zijn er ‘maars’ die het doden rechtvaardigen?
Vragen die Theo zich tijdens en na zijn aardse leven stelde, en waar hij in het geestelijke leven een afdoend antwoord op gevonden heeft.
Theo kwam tijdens zijn aardse leven al in conflict met zijn eigen handelen.
Als beroepsmilitair trainde hij andere soldaten om met wapens om te gaan, terwijl zijn geweten hem influisterde dat je nooit mag doden.
Na zijn dood kwam hij erachter waarom hij eigenlijk militair was geworden, en dat de granaat die hem uit zijn lichaam slingerde geen toeval was.
Dat zijn eigen leven die granaat in zekere zin had opgezocht.
Hij kwam daar tot de onthutsende ontdekking dat er in zijn eigen gevoelsleven nog iemand anders leefde.
Iemand die net zo ‘eigen’ aanvoelde als zijn normale persoonlijkheid.
Nader onderzoek leerde hem dat zijn vorig leven zich als een onderscheiden persoonlijkheid liet voelen.
Die persoonlijkheid was gebiologeerd door de vraag wat er met de ziel gebeurt als zij met een schok uit het lichaam geslingerd wordt.
Deze vraag zette zich volkomen vast in zijn gevoelsleven, en hij kon er niet meer van los komen.
Hij moest en zou hierop het antwoord hebben, want anders kon hij geen rust meer vinden.
Zo wijst het boek ons op de grote verantwoordelijkheid van datgene waar we ons gevoel op richten.
Wij zijn de scheppers van onze eigen toekomst, meer dan we ons als mens realiseren, omdat de oorzaken van onze huidige levenssituatie dikwijls in vorige levens verborgen ligt.
Naast de ‘wet van oorzaak en gevolg’ en reïncarnatie beschrijft Theo ook zijn eigen ervaringen op het gebied van spiritisme, geloof, huwelijk en partnerkeuze, universele liefde en tweelingzielen.
Zowel tijdens zijn leven op aarde als in het leven na de dood wordt Theo geholpen door zijn vader met wie hij een warme vriendschappelijke band had.
Op aarde was zijn vader zijn ‘beschermengel’, in het geestelijke leven is hij zijn leider, die hem de weg wijst naar de hogere lichtsferen.
Theo beschrijft in het boek hoe het zien van de innige liefde tussen zijn vader en diens tweelingziel voor hem de grootste stuwing betekende om zich een hogere liefde eigen te maken.
‘Door de Grebbelinie naar het eeuwige leven’ is een goed toegankelijk boek, ook als kennismaking met de reeks.
Theo staat nog dicht bij ons aards voelen en denken, en is heel herkenbaar als mens op zoek naar het hogere.

Samenvatting Jeus van Moeder Crisje (3 boeken)

Jozef Rulof (1898-1952) is geboren in het landelijke ’s-Heerenberg in Nederland.
Zijn moeder Crisje heeft hem ‘Jeus’ genoemd.
Jeus is buitengewoon gevoelig, hij voelt en ziet dingen die anderen niet zien.
Als klein kind al ziet hij een lichtuitstralende gestalte uit het leven na de dood.
Deze geest maakt zich later bekend onder de naam Alcar.
Als geestelijke gids staat hij Jeus in alles bij en verklaart hem het leven in al zijn facetten.
Jeus leert hem kennen als een echte vriend, op wie hij altijd kan rekenen.
Op school kan Jeus niet goed leren, omdat zijn gevoelsleven niet openstaat voor de droge leerstof.
Al die boekenwijsheid kan hem niet boeien.
Hij luistert veel liever naar Alcar, die hem met veel gevoel de schoonheid en de werking van Moeder Natuur laat zien.
Later verklaart Alcar waarom Jeus geen boekenwijsheid mocht opnemen.
Al die maatschappelijke kennis zou namelijk de wijsheid die de geestelijke wereld aan Jeus wil doorgeven in de weg staan.
‘Het leven in twee werelden’ – zoals het eerste deel van de biografie ‘Jeus van Moeder Crisje’ beschrijft – is voor Jeus al moeilijk genoeg.
Jeus krijgt zijn opleiding rechtstreeks uit het leven na de dood en zijn geestelijke meester doorgrondt de mens veel dieper dan de meesters uit de aardse scholen.
Alcar laat Jeus zien hoe de mensen om hem heen leven.
Wat ze zeggen en wat ze verzwijgen.
Wat ze weten en wat ze vooral ook nog niet kennen.
Jeus beleeft hierin een enorme leerschool, beschreven in het tweede deel van de biografie, die als subtitel draagt: ‘Jeus onder de mensen’.
Wanneer Jeus op volwassen leeftijd naar Den Haag verhuist, moet hij zijn persoonlijkheid wapenen tegen het veeleisende stadse leven.
De mensen in Den Haag noemen hem ‘Jozef’ en hij moet als taxichauffeur hard werken om het dagelijks brood voor hem en zijn vrouw te verdienen.
Tegelijkertijd gaat de geestelijke wereld nu pas echt beginnen.
Het derde deel van ‘Jeus van Moeder Crisje’ beschrijft hoe Alcar het mediumschap van Jozef Rulof tot grote hoogte opvoert.
Het schilderend mediumschap ontwaakt en de geestelijke schilders maken gebruik van het fysieke lichaam van Jozef om hun eerste schilderijen te maken.
In die periode treedt ook het genezend mediumschap naar voren en vestigt Jozef zich als magnetiseur.
En wanneer Jozef als medium ver genoeg ontwikkeld is, kan meester Alcar beginnen met zijn belangrijkste taak: het schrijven van de geestelijk-wetenschappelijke boeken.

Samenvatting Zielsziekten van Gene Zijde bezien

Alcar, de geestelijke leider van Jozef Rulof, analyseert in het boek ‘Zielsziekten van Gene Zijde bezien’ de psychische problematiek.
Alcar heeft in de sferen van licht een ‘graad’ behaald die als ‘meester’ wordt aangeduid.
Deze graad wordt verleend aan een geest die al het leven op aarde kan doorgronden.
Deze graad kan slechts behaald worden na honderden jaren studie als geestelijke student.
Meester Alcar geeft vanuit zijn astraal leven een diepgaande analyse van de psychische ziekten op een niveau waar de officiële aardse psychologie en psychiatrie zelfs in de huidige tijd nog geen weet van heeft.
Dit boek is geschreven in de eerste helft van de twintigste eeuw, en maakt gebruik van de toenmalige benamingen voor psychische ziekten.
Zo spreekt het boek over ‘psychopathie’ in plaats van ‘mentale of geestelijke handicap of beperking’.
Meester Alcar legt in dit boek de werkelijke oorzaak van deze geestelijke handicap bloot, en verklaart waarom er verschillende graden of niveaus onderscheiden kunnen worden.
De hedendaagse psychiatrie maakt een onderscheid tussen neurotische en psychotische problematiek.
Menselijk vertaald heeft men het dan over ‘lichte’ en ‘zware’ psychische ziekten.
Bij de ‘lichte’ problematiek spreekt Meester Alcar ondermeer over ‘zwakte van geest’.
Hij maakt duidelijk dat veel psychologische problemen waar mensen mee te kampen hebben hun oorsprong vinden in irreële denkbeelden die het zenuwstelsel storen.
Zo heeft de ‘eeuwige verdoemdheid’, die door bepaalde religies gepredikt wordt of werd, zware sporen nagelaten in het denken van miljoenen mensen, die zich hierdoor bezwaard voelen en geen levenskracht meer kunnen opbrengen om hun ‘zondig leven’ te verbeteren.
Ook de vernietigende invloed van andere irreële denkbeelden wordt uitvoerig geanalyseerd.
Meester Alcar laat in dit boek duidelijk zien hoe de grootste geestelijke oorzaak van zenuwziekten gelegen is in de onwetenheid van geestelijke werkelijkheden.
Zolang de psychiatrie niet openstaat voor wedergeboorte en een leven na de dood, blijven de ‘zielsziekten’ voor haar onbegrijpbaar.
Meester Alcar toont door tal van voorbeelden aan hoe veel psychotische problematiek te maken heeft met astrale beïnvloeding.
Deze negatieve invloed van duistere geesten kan variëren van het in lichte mate versterken van lagere gevoelens in de aardse mens enerzijds, tot de diepste graad van bezetenheid anderzijds.
Vroeger sprak men hier over ‘krankzinnigheid’, een term die in het boek veelvuldig gebruikt wordt.
Meester Alcar beschrijft de oorzaken en kenmerken van deze zware problematiek zeer uitvoerig.
De lezer wordt daarom aangeraden eerst ‘Een Blik in het Hiernamaals’ en ‘Het Ontstaan van het Heelal’ te lezen, om de rechtvaardigheid van al deze geestelijke wetten beter te kunnen voelen en begrijpen.

Samenvatting Het Ontstaan van het Heelal

De machtige trilogie ‘Het Ontstaan van het Heelal’ is het hoogtepunt in de eerste serie van vijf titels die Jozef Rulof mediamiek ontvangen heeft van de meesters van het licht uit het leven na de dood.
Deze trilogie bouwt voort op de fundamenten van de geestelijke wetenschap zoals die uitgebreid beschreven en toegelicht zijn in ‘Een Blik in het Hiernamaals (de werkelijkheid en aard van ons geestelijk voortleven) en in ‘De Kringloop der Ziel’ (de impact van onze vorige levens op ons gevoelsleven).
‘Het Ontstaan van het Heelal’ geeft een alomvattend beeld van het ontstaan, de ontwikkeling en de bestemming van al het leven in het heelal, en het menselijke leven in het bijzonder.
Dit beeld werd gegeven door de hoogste meesters, die een studie hebben gemaakt van al het leven, en die door konden dringen tot het allereerste ontstaan van het leven.
Als eerste waarneembaar verschijnsel in het heelal zagen ze een kosmische levensaura.
Dit ijl levensplasma verdichtte zich tot kosmische nevels, waaruit sterren en planeten geboren werden.
Deze eerste fase in de evolutie van het heelal noemen de meesters de eerste kosmische levensgraad.
Op een planeet van deze eerste levensgraad ontwikkelden zich oercellen, die zich in een gigantisch evolutieproces tot mens zouden voortstuwen.
De meesters spreken hier over het embryonale stadium van de menselijke cel, omdat dit wonderlijke proces nog steeds is terug te vinden in de moederschoot van de menselijke moeder op aarde.
In de trilogie beschrijven de meesters waar en hoe de menselijke ziel ontstond.
Hoe deze ziel de eerste cellen reeds bezielde om zich te verruimen en te verbinden met andere cellen.
Hoe in dat allereerste stadium de ziel reeds zorgde voor de bezieling van het volgende leven, de volgende reïncarnatie.
Hoe het wonderlijke samenspel tussen ziel en stoffelijke substantie de vorming en opbouw van het menselijk lichaam creëerde, langs een gigantische ontwikkelingsweg over vele planeten om tenslotte op de aarde als hoofdplaneet van de derde kosmische levensgraad de menselijke gestalte te bereiken.
In het tweede deel ontleden de meesters waar en hoe ons gevoelsleven is ontstaan.
Hoe de ervaringen van al die vorige levens in ons onpeilbare onderbewustzijn liggen opgeslagen, om van daaruit ons menselijk bewustzijn op te bouwen.
Hoe het instinct tot stand is gekomen, en hoe we ons boven dat instinct konden verheffen.
Hoe wij ons lichamelijk en geestelijk verhouden tot het dier, en waar de splitsing tussen mens en dier tot stand is gekomen.
Waar de mens verbleef tijdens de vorming van de aarde, en hoe wij als ziel naar de aarde kwamen.
Hoe de rassen en de volkeren op aarde zijn ontstaan.
Hoe de mens zelf het hiernamaals heeft opgebouwd, de sferen van duisternis en licht.
En hoe de eerste zielen reeds afscheid konden nemen van deze derde kosmische levensgraad, om hun tocht naar de volgende planeet aan te vangen.
In het derde deel geven de meesters een beeld van het onbeschrijflijk mooie leven op de planeten van de vierde kosmische levensgraad.
Daar evolueert elk mens naartoe door reïncarnatie en een geestelijke ontwikkeling in het hiernamaals.
De beschrijving van deze toekomst voor ons allen is uniek en is in geen ander boek op aarde terug te vinden.
De meesters wilden ons hiermee een beeld geven van de werkelijke diepte van onze goddelijke ziel en de plaats van het aardse leven in onze kosmische evolutie.

Samenvatting De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien

Dit boek behoort tot de studieboeken van de Universiteit van Christus.
In het voorwoord van dit boek schrijft Jozef Rulof tijdens de tweede wereldoorlog:
Geachte Lezer,
Toen de wrede oorlogswals vernietigend over de wereld rolde, miljoenen levens werden afgeslacht, ontbering, ziekte en ellende de volken tot vertwijfeling brachten en de mensen zich radeloos afvroegen, hoe God, hun Schepper, deze verschrikkingen kon toestaan, kon zwijgen terwijl Zijn kinderen verbloedden, toen, in die wanhopige tijd, verscheen mij mijn leider, meester Alcar.
Hij sprak: ‘De vragen, die de mensheid in haar grote nood stelt, hebben de sferen van licht bereikt.
Thans is het ogenblik gekomen, dat Gene Zijde gaat spreken en antwoord zal geven op de beklemmende vragen van hen, die de zin van deze wereldbrand niet verstaan en Gods zwijgen niet begrijpen.
Deze oorlog, André, is van ontzaglijk belang voor de gehele mensheid.
Hij heeft een heel andere betekenis dan de mensen kunnen vermoeden.
Zijn betekenis is kosmisch!
Hierdoor is niet één mens op Aarde in staat de machtige vragen die hij opwerpt, te beantwoorden.
Daartoe is nodig dat men de geestelijke afstemming, de mentaliteit van de gehele mensheid kent.
Alleen een kosmisch bewuste vermag het in aardse ogen zo afschuwelijke probleem te behandelen.
Doordat deze oorlog niet slechts de mensen op Aarde, maar zelfs de meesters uit de hoogste sferen raakt, helpen zij op hun wijze mee om deze gigantische strijd tot een goed einde te brengen.
Zij willen nu, dat de mensheid wete!
In de handen van mijn hoogste leerling aan deze zijde is de taak gelegd de ontzagwekkendste problemen te behandelen.
Maar het zijn de meesters die door hem spreken.
Door jou, André, zal hij het boek vastleggen.
Hij heeft alle bestaande wetten leren kennen en met het behalen van zijn kosmische graad ontving hij de geestelijke naam Zelanus, dat is: ‘Ondervinding door liefde’.’
Meester Alcar ging na deze woorden heen.
Ik zonk in trance en meester Zelanus begon aan zijn taak.
Zijn boek wil u overtuigen van uw eeuwige leven en u een beeld geven van de duizenden wetten, die Gods schepping regeren.
Het bevat tevens profetieën en meester Zelanus geeft die u door in opdracht van de hoogste meesters.
In het ganse werk spreekt de liefde van God en Christus.
Moge Hun onmisbare zegen op het boek rusten!
Jozef Rulof

Samenvatting Geestelijke Gaven

‘Geestelijke Gaven’ is de zevende titel in de reeks die Jozef Rulof mediamiek ontvangen heeft.
Het is geschreven door meester Zelanus, die we in de derde titel ‘De Kringloop der Ziel’ hebben leren kennen als Lantos.
Meester Zelanus is de hoogste astrale leerling van meester Alcar, Jozef’s geestelijke gids.
Zelanus heeft negen eeuwen lang het leven op aarde en in het hiernamaals bestudeerd, en ‘Geestelijke Gaven’ bevat zijn diepgaande analyse van parapsychologische verschijnselen en krachten.
Meester Zelanus geeft in dit boek een uitgebreide ontleding van alle graden van het mediumschap.
Alle gaven die Jozef Rulof bezat worden uitvoerig uitgelegd in evenveel hoofdstukken: het schrijvend mediumschap, het spreken onder inspiratie, de psychische trance, het mediamieke schilderen en tekenen, de geestelijke helderziendheid en het genezende medium.
Daarnaast komen onder meer de volgende bovennatuurlijke verschijnselen uitvoerig aan bod: de communicatie met het kruis en bord en de planchette, geestesfotografie, directe-stem, materialisaties en dematerialisaties, levitatie, apports, kloptonen en spookverschijnselen.
Bovendien worden de graden van de menselijke slaap helder ontleed.
Onze slaap blijkt de poort te zijn tot alle graden van het mediumschap.
Ook de rol van het fysieke lichaam bij het tot stand komen van parapsychologische verschijnselen komt uitvoerig aan de orde.
De term ‘gaven’ heeft een veelzeggende betekenis.
Meester Zelanus maakt ons duidelijk dat de meesters van het licht alle astrale wijsheid en krachten in eigen handen houden, en hun boodschap ‘geven’ aan het medium dat zich hiervoor openstelt.
De schrijver geeft aan dat de astrale wereld hiertoe het initiatief neemt, en niet het medium.
Als de mens op aarde ook maar één gedachte of wens heeft om geestelijke wijsheid te ontvangen stoort dat reeds het mediumschap, omdat de mens dan zélf aan het denken is en dus geen zuiver kanaal kan zijn voor de hemelse wijsheid die de meesters willen doorgeven.
Meester Zelanus doet in het boek verslag van tientallen mensen die hij astraal heeft gevolgd, en die dachten dat ze astrale boodschappen ontvingen.
De meeste mensen waren, zonder dat te weten, zélf bezig.
Ze stelden vragen, en hun eigen onpeilbare onderbewustzijn gaf hun de antwoorden.
Dit eigenmachtig willen bezitten van de occulte krachten wijst meester Zelanus toe aan de ‘Oosterse’ mentaliteit.
In het boek volgt hij de fakir uit het Oosten, de witte en zwarte magiër, en de oosterse ingewijde.
Velen van hen willen de occulte krachten voor eigen belang aanwenden, waardoor ze zich afsluiten voor de hemelse wijsheid.
Ze kunnen dus niet boven hun eigen denken en voelen uitkomen, zodat ze het niveau van een hoogstaand westers medium niet kunnen evenaren, hoe machtig en ‘kunstig’ ze ook zijn op hun eigen terrein.
Het Oosten komt echter naar het Westen, en ook in de westerse landen eigenen zich vele mensen de occulte krachten toe en werpen zich op als genezers en kanalen voor hogere energieën.
Meester Zelanus geeft in ‘Geestelijke Gaven’ de ultieme sleutel om als lezer het onderscheid te kunnen maken tussen een waarachtig en hoogstaand mediumschap, en het geknoei van de vele charlatans.
Het bedrog op dit terrein is echter zo verschrikkelijk groot dat de nuchtere mens met recht niets meer wil weten van al dat geestelijke gedoe.
‘Geestelijke Gaven’ scheidt hierin het licht van de duisternis.
Om dit indringende boek goed te begrijpen is het raadzaam eerst ‘Een Blik in het Hiernamaals’ en ‘Het Ontstaan van het Heelal’ te lezen.

Samenvatting Maskers en Mensen

Deze machtige roman in drie delen neemt een heel eigen plaats in in de reeks boeken die Jozef Rulof mediamiek ontvangen heeft.
Deze trilogie gaat niet over ‘iets’ maar over ‘alles’.
Hij bevat een compilatie van thema’s uit alle andere boeken van de reeks en vervlecht die in een rijke mix van drama en geestelijke kennis.
Voor een goed begrip van het boek is het raadzaam eerst de meeste andere boeken van de reeks te lezen.
‘Maskers en Mensen’ is geschreven door Frederik van Eeden vanuit zijn geestelijk verderleven.
Van Eeden was een Nederlandse schrijver uit het begin van de twintigste eeuw.
Toen Frederik na zijn dood zijn geestelijke ogen opensloeg, zag en voelde hij dat hij met zijn aardse boeken de geestelijke realiteiten niet had vertolkt.
Onuitspreekbaar was zijn geluk toen hij door het mediumschap van Jozef Rulof in staat werd gesteld zijn schrijverstalent te benutten voor het schrijven van deze geestelijk-wetenschappelijke trilogie.
In ‘Maskers en Mensen’ analyseert hij de maskers waar wij ons als mensen voor geplaatst zien.
Hij legt alle grote levensvragen neer, en kijkt welke antwoorden de mens op aarde voor zichzelf verzonnen heeft.
Dan gaat hij onbevooroordeeld in op die antwoorden, en laat zien dat ze slechts een oppervlakkige verklaring vormen van mensen die denken iets te weten.
Al die antwoorden zijn maskers, waarachter de mens op aarde niet kan kijken omdat hij niet boven zijn aardse realiteit uit komt.
Om achter de maskers te kijken moeten we eerst leren denken.
De mens denkt dat hij kan denken, maar meestal is dat slechts een leeg gepraat, het nakauwen van wat anderen al gedacht hebben.
Echt denken vraagt een veel grotere inspanning en voorzichtigheid.
In deze trilogie laat Frederik ons zien hoe we écht kunnen denken.
Hij leert ons een gedachte te onderzoeken en te kijken waar die gedachte vandaan komt.
Waar en wanneer die gedachte geboren is.
Waarom we die gedachte wel of niet kunnen geloven, of voor waarheid aannemen.
Frederik raadt ons aan al onze ‘zekere’ waarheden eerst overboord te gooien, en dan te gaan kijken wat het leven zelf ons te zeggen heeft.
Hij volgt in dit boek meerdere zwangerschappen, geboorten, het opgroeien van een geestesziek kind: natuurlijke gebeurtenissen die een universiteit aan kennis in zich dragen voor diegenen die achter de maskers leren kijken.
‘Maskers en Mensen’ is geschreven als een geestelijke roman.
Elk personage van het meeslepende verhaal staat symbool voor bepaalde eigenschappen van de menselijke persoonlijkheid.
Het verhaal kent verschillende lagen van betekenisgeving.
De lezer die snel wil weten wat de schrijver wil zeggen komt bedrogen uit, want de trilogie is zorgvuldig opgebouwd in spiraalsgewijze onthullingen.
De schrijver vraagt aan de lezer veel tijd en geduld, noodzakelijke factoren om tot het eigen voelen en denken te komen, los van de ‘gevestigde waarden’.
De roman voert ons in een veelheid van reële levenssituaties, waarin de grote levensvragen gesteld worden.
De personages brengen de visies in van de wetenschappen, de religies, en het maatschappelijk denken.
Frederik nodigt de lezer uit om alle visies te onderzoeken, en die te vergelijken met het eigen oorspronkelijke voelen om zo tot ‘kennis’ te komen.
De hoofdpersoon van het verhaal formuleert het als volgt: ‘Ik wil voorzichtig de bewijzen aandragen, steen voor steen mijn universiteit bouwen.
Ik leg de ene laag na de andere op het fundament, en je zult het zien, zo kom ik er!’

Samenvatting Vraag en Antwoord (6 boeken)

In de periode 1949-1952 beantwoordde Jozef Rulof tijdens contactavonden in het gebouw ‘Ken U Zelven’ in de De Ruyterstraat in Den Haag vragen van toehoorders.
Veel van de vragen gingen over de inhoud van de eerder verschenen boeken.
Andere vragen handelden over de thema’s en levensvragen waar de toehoorder mee bezig was.
Eerst werden de vragen en antwoorden schriftelijk vastgelegd en uitgewerkt door mevr. C. Bruning, die door Jozef Rulof hiervoor was aangewezen.
Jozef Rulof heeft hetgeen was vastgelegd, gewijzigd en aangevuld tot het een voor hem verantwoord geheel was geworden, en dit geheel vindt u in deel 1 van ‘Vraag en Antwoord’.
Later werden de contactavonden op de wire-recorder (de voorloper van de bandrecorder) vastgelegd.
Recent werd de tekst van deze geluidsopnames uitgetypt.
Teneinde de lezer de oorspronkelijk uitgesproken tekst zo compleet mogelijk aan te reiken, bevatten deel 2, 3 en 4 van Vraag en Antwoord woordelijk de door Jozef Rulof uitgesproken tekst.
De samenstellers zijn zich hierbij bewust van het feit, dat deze boeken geen vloeiende teksten in fraai Nederlands bevatten.
Deze boeken hebben dan ook als hoofddoel aan de reeds gevorderde lezer studiemateriaal ter beschikking te stellen, opdat zij hun geestelijke kennis en inzicht verder kunnen verrijken.
Delen 5 en 6 van Vraag en Antwoord bevatten de antwoorden die Meester Zelanus aan toehoorders gaf tijdens contactavonden aan de Sarphatistraat in Amsterdam.
Ook deze delen bevatten de woordelijk uitgesproken tekst.
Hier werden soms ook vragen gesteld over de lezingen die Meester Zelanus in dezelfde periode in het gebouw ‘Diligentia’ in Den Haag hield, en die zijn vastgelegd in de drie delen van de ‘Lezingen’.
Tijdens deze avonden wezen de sprekers er herhaaldelijk op dat de antwoorden bedoeld waren voor mensen die alle vorig uitgegeven boeken hadden gelezen.

Samenvatting Lezingen (3 boeken)

Na een indrukwekkende reeks boeken via het medium Jozef Rulof te hebben vastgelegd, lieten de astrale meesters ook hun stem in onze wereld horen.
De lezingen die opgenomen zijn in de drie delen van de ’57 Lezingen’ zijn de laatste uit de reeks van honderden lezingen die door de geestelijke leiders Alcar en Zelanus door middel van Jozef Rulof in de periode van 25 juli 1945 tot en met 26 oktober 1952 werden gehouden.
De lezingen werden op de wire-recorder (de voorloper van de bandrecorder) vastgelegd en recent door medewerkers van de stichting uitgetypt.
De 3 boeken bevatten de woordelijke vastlegging van deze lezingen, die gehouden werden in het gebouw ‘Diligentia’ te Den Haag.
De sprekers gaven herhaaldelijk aan dat deze lezingen bedoeld waren voor diegenen die al hun boeken gelezen hadden, zodat ze nu een stap verder konden gaan.
De lezingen zijn dan ook colleges van de Universiteit van Christus.

Samenvatting Kosmologie