Paperback Onze Kosmische Ziel

gids naar bewustwording volgens Jozef Rulof

De paperback ‘Onze Kosmische Ziel’ biedt met 99 artikelen in 320 pagina’s niet alleen een kennismaking met het werk van Jozef Rulof onder de thema’s ‘hiernamaals’ en ‘reïncarnatie, maar ook een beschrijving van het wezen van onze ziel en haar kosmische ontwikkelingsweg.
Hierdoor wordt duidelijk hoe "onze" ziel ons als een gids tot ruimer bewustzijn en universele "liefde" stuwt.
Deze paperback bevat alle „artikelen” uit de drie 'delen' van nog een het 'Jozef' Rulof naslagwerk , zonder de bronnen, en met talrijke illustraties.
Het eerste artikel van het derde deel, ‘verklaring op zielsniveau’, licht toe waarom bepaalde woorden en begrippen gebruikt werden in de boeken.
De paperback kost 8 euro inclusief verzendkosten.