Biografie Jozef Rulof

Jozef Rulof is geboren in 1898 in het landelijke ‘s Heerenberg in Nederland.
Zijn moeder Crisje heeft hem ‘Jeus’ genoemd, vandaar dat zijn biografie ‘Jeus van Moeder Crisje’ genoemd werd.
Het eerste deel van deze biografie beschrijft hoe Jeus als klein kind al buitengewoon gevoelig is, hij voelt en ziet dingen die anderen niet zien.
Hij ziet vooral een lichtuitstralende gestalte uit het leven na de dood.
Deze geest maakt zich later bekend onder de naam Alcar.
Als geestelijke leider staat Alcar Jeus in alles bij en verklaart hem het leven in al zijn facetten.
Jeus leert hem kennen als een hechte vriend op wie hij altijd kan rekenen.
Op school kan Jeus niet goed leren, omdat zijn gevoelsleven niet openstaat voor de droge leerstof.
Later verklaart Alcar waarom Jeus geen schoolse kennis mocht opnemen.
Al die maatschappelijke kennis zou immers de wijsheid die de geestelijke wereld aan Jeus wil doorgeven in de weg gaan zitten.
‘Het leven in twee werelden’, zoals het eerste deel van de biografie ‘Jeus van Moeder Crisje’ beschrijft, is voor Jeus al moeilijk genoeg.
Jeus krijgt zijn opleiding rechtstreeks uit het leven na de dood en zijn geestelijke meester doorschouwt de mens veel dieper dan de meesters uit de aardse scholen.
Alcar laat Jeus zien hoe de mensen om hem heen leven.
Wat ze zeggen en wat ze verzwijgen.
Wat ze weten en wat ze vooral ook nog niet kennen.
Jeus beleeft hierin een enorme leerschool, beschreven in het tweede deel van de biografie die als subtitel draagt: ‘Jeus onder de mensen’.
Wanneer Jeus op volwassen leeftijd naar Den Haag verhuist, moet hij zijn persoonlijkheid wapenen tegen het veeleisende stadse leven.
De mensen uit Den Haag noemen hem ‘Jozef’ en hij moet als taxichauffeur hard werken om de boterham voor hem en zijn vrouw te verdienen.
Tegelijkertijd gaat zijn geestelijke leider nu pas echt beginnen.
Het derde deel van ‘Jeus van Moeder Crisje’ beschrijft hoe Alcar het mediumschap van Jozef Rulof tot grote hoogte opvoert.
Als voorbereiding voor het schrijvend mediumschap worden eerst het schilderend en het genezend mediumschap ontwikkeld.
Alcar brengt geestelijke schilders tot Jozef Rulof en vraagt hen om hun astrale kunst op aarde te brengen door gebruik te maken van het fysieke lichaam van Jozef.
Om dit te bereiken brengt Alcar Jozef in een diepe graad van slaap, een trancetoestand.
Net zoals wij tijdens het inslapen de bewuste controle over ons aardse lichaam verliezen, laat ook Jozef Rulof de controle over zijn aardse stoflichaam los tijdens de diepe trance.
Op dat moment neemt de geestelijke intelligentie de controle over en beïnvloedt hij het zenuwstelsel en het spierstelsel van het stoffelijk lichaam van het medium om naar zijn geestelijke wil te luisteren.
Zo kan de geest opnieuw door aardse ogen kijken en stoffelijke armen en handen in beweging brengen om te schilderen of neer te schrijven wat hij als geestelijke persoonlijkheid voelt en denkt.
Om de trance van Jozef Rulof dieper te maken wordt er eerst veel geschilderd.
Doordat verschillende kunstschilders onder leiding van Alcar het lichaam van Jozef overnemen om hun kunstwerken op aarde te brengen, wordt de trance dieper, wat nodig is om de boeken ongefilterd op aarde te kunnen brengen.
Hierdoor kunnen de schilders aan de schilderijen meer kleur en verfijning geven.
Ondanks het feit dat Jozef Rulof geen enkele kunstopleiding gevolgd heeft, vertonen de schilderijen die door zijn hand tot stand komen een rijke verscheidenheid aan stijlen die elk afzonderlijk tot grote hoogte zijn uitgewerkt.
Deze opmerkelijke verscheidenheid en diepgang is terug te voeren tot de verschillende ‘meesters in de schilderkunst’ die na hun dood door zijn schilderend mediumschap hun kunst opnieuw op aarde konden brengen.
Zij zorgden voor de verscheidenheid in de bijna 200 afbeeldingen die in het kunstalbum ‘Het Schilderend Mediumschap van Jozef Rulof’ zijn opgenomen.
Ook het genezend mediumschap diende de opbouw van het schrijvend mediumschap.
Tijdens het magnetiseren laat Alcar aan Jozef zien hoe de stoffelijke organen de magnetische kracht opnemen.
Jozef leert wie hij wel, en wie hij niet kan helpen.
Alcar legt uit dat magnetisme gevoelskracht is, en dat de graad van liefde van de magnetiseur de hoogte van deze gevoelskracht bepaalt en beperkt.
Jozef krijgt geregeld mensen in behandeling van wie de lichamelijke toestand verslechterd was door andere magnetiseurs die geen geestelijke liefde uitstraalden.
Voor meer informatie over de vele aspecten van het genezend mediumschap van Jozef Rulof verwijzen we u naar de trilogie ‘Een Blik in het Hiernamaals’.