Wayti Uitgeverij

Stichting Wayti Uitgeverij werd opgericht op 7 april 1993.
De belangrijkste reden voor het oprichten van Stichting Wayti was het plaatsen van boeken van Jozef Rulof in de boekhandel.
Tot 1993 zijn de boeken uitgegeven, verspreid en verkocht door Stichting GWG “De Eeuw van Christus”.
Het verdelen van boeken via de boekhandel was tot in 1993 voorbehouden aan erkende uitgeverijen.
Daarom werd de Wayti uitgeverij in het leven geroepen om als erkende uitgeverij boeken te kunnen verdelen in het maatschappelijke circuit van de boekhandel.
Anno 2007 werd deze maatschappelijke situatie weer gewijzigd.
Door de democratisering van het uitgeven van boeken werd de eis van erkende uitgeverij opgeheven.
Hierdoor konden de activiteiten die voorheen door Stichting Wayti Uitgeverij uitgevoerd werden weer overgenomen worden door Stichting GWG “De Eeuw van Christus”.
Vanaf 1 juli 2007 zijn alle boeken van Jozef Rulof opnieuw verkrijgbaar bij Stichting GWG “De Eeuw van Christus”.
Hierdoor neemt “De Eeuw van Christus” opnieuw haar taak ter hand zoals zij die ook tot 1993 had vervuld: het beschikbaar stellen van alle boeken van Jozef Rulof aan eenieder die geïnteresseerd is.
Inmiddels zijn ook alle stoffelijke en maatschappelijke bestanddelen van Stichting Wayti Uitgeverij overgenomen door Stichting GWG “De Eeuw van Christus”.
Naast de boeken en posters geldt dit ook voor de domeinnaam www.wayti.com.
Aangezien deze website vermeld staat op de stofomslag van de boeken die door Stichting Wayti Uitgeverij geproduceerd zijn, proberen nog steeds veel mensen via dit kanaal contact te zoeken met de uitgeverij van de boeken.
Wanneer nu de domeinnaam ingetoetst wordt in een internetbrowser wordt de geïnteresseerde doorverwezen naar de website van Stichting GWG “De Eeuw van Christus”.