Wayti Uitgeverij

Stichting Wayti Uitgeverij werd opgericht op 7 april 1993 om als erkende uitgeverij boeken te kunnen verdelen in het maatschappelijke circuit van de boekhandel.
Door de democratisering van het uitgeven van boeken werd de eis van erkende uitgeverij later opgeheven.
Hierdoor konden de activiteiten die voorheen door Stichting Wayti Uitgeverij uitgevoerd werden vanaf 1 juli 2007 overgenomen worden door Stichting GWG “De Eeuw van Christus”.
Hierdoor neemt “De Eeuw van Christus” opnieuw haar taak ter hand zoals zij die ook tot 1993 had vervuld: het beschikbaar stellen van alle boeken van Jozef Rulof aan eenieder die geïnteresseerd is.
Alle stoffelijke en maatschappelijke bestanddelen van Stichting Wayti Uitgeverij zijn overgenomen door Stichting GWG “De Eeuw van Christus”.
Dit geldt bijv. voor de domeinnaam www.wayti.com.
Aangezien deze website vermeld staat op de stofomslag van de boeken die door Stichting Wayti Uitgeverij geproduceerd zijn, proberen nog steeds mensen via dit kanaal contact te zoeken met de uitgeverij van de boeken.
Wanneer nu de domeinnaam ingetoetst wordt in een internetbrowser wordt de geïnteresseerde doorverwezen naar de website van Stichting GWG “De Eeuw van Christus”.