Was ik Liefdevol

Op 1 januari 1952 hielden Jozef Rulof en zijn vrouw Anna een nieuwjaarsviering, samen met zes vrienden.
Die nieuwsjaarsviering is vastgelegd met de wire-recorder, een apparaat dat in die tijd beschikbaar was om geluid op te nemen.
We hebben die geluidsopname als cd beschikbaar gemaakt in juli 2012, omdat dit in vele opzichten een uniek gebeuren is.
Het was een viering ‘in huiselijke kring’. Hierdoor leren we de mens Jozef Rulof op een heel andere wijze kennen dan tijdens de Vraag- en Antwoordavonden, die gehouden werden voor een groot publiek, en waarvan u de uitgetypte tekst kunt lezen in de studieboekenreeks ‘Vraag en Antwoord’ delen 1-4. In deze nieuwjaarsviering kunnen we de warme vriendschap beluisteren van de mens Jozef en ‘Jeus van Moeder Crisje’, zoals hij in zijn biografie genoemd wordt. Voor vele lezers van de indrukwekkende boekenreeks die op zijn naam staat is deze cd een unieke kans om zijn stem te horen ‘in huiselijke kring’.
Maar ook inhoudelijk is deze opname een pareltje aan geestelijke rijkdom. Jozef vraagt aan zijn vrienden: ‘Dit is het jaar dat Onze Lieve Heer meeluistert. Wat heb je tegen de meesters te zeggen?’ Hij vraagt hun naar hun goede voornemens voor het nieuwe jaar. En uit hun antwoorden haalt hij de kern naar voren: Hoe voeren we onszelf naar een lichtsfeer?
Maar eerst neemt hij zichzelf onder handen. Op het eerste moment van zijn laatste levensjaar op aarde vraagt hij aan zijn vrouw Anna Rulof-Fuchs hoe zij hem thuis ervaren heeft: Was ik een broer of een bruut? Heb ik je gedragen? Had ik fouten, dan wil ik ze gaarne veranderen. Was ik liefdevol?
Daarnaast geeft hij als medium André-Dectar ook enkele boodschappen door die hij op dat moment helderhorend van zijn meester Alcar ontvangt. Hierin verklaart meester Alcar onder meer hoe hij na zijn aardse leven als Anthony van Dyck zo snel heeft kunnen evolueren naar zijn huidige afstemming, de vijfde sfeer van licht. En hoe zijn huidig streven om de mens op aarde geestelijke rijkdom te geven zijn ‘geestelijk schilderen’ is.
Jozef spreekt tijdens de viering afwisselend in het Nederlands en in het Engels, om zo ook begrepen te worden door de Amerikaanse Perle Barti die in die tijd bij hun in Nederland te gast was. Voor de lezer die het Engels niet begrijpt, hebben we in het begeleidend boekje de vertaling opgenomen in voetnoten.
De cd zit in een DVD hoes met een bijbehorend boekje van 40 pagina’s. Het boekje bevat de uitgetypte tekst van de opname voor mensen die graag meelezen tijdens het luisteren. Omwille van dit meelezen is deze letterlijke vastlegging van de spreektaal taalkundig niet gecorrigeerd. De geluidsopname duurt ruim een uur.