Uitgangspunt Vertalingen

Alle boeken die via Jozef Rulof op aarde kwamen werden in het Nederlands geschreven.
De boodschap van de boeken is echter bedoeld voor iedereen op aarde die op zoek is naar de diepere samenhang van al het Leven.
Het initiëren, (laten) vertalen, begeleiden en publiceren van vertalingen is dan ook een basistaak van de Stichting GWG De Eeuw van Christus.
Een fundamenteel uitgangspunt hierbij is het trouw blijven aan de oorspronkelijk mediamiek ontvangen tekst.
In vertaal-land is dat geen vanzelfsprekendheid.
Beroepsvertalers krijgen meestal de opdracht een vertaalde tekst vlot leesbaar te maken.
Dit houdt in dat ze moeilijk lopende zinnen in de brontaal, de taal waaruit vertaald wordt, vlotter moeten trekken in de doeltaal, de taal waarnaar vertaald wordt.
Ze worden geacht moeilijke zinsconstructies van de schrijver in de doeltaal te vereenvoudigen, (onbedoelde) herhalingen weg te laten, eentonigheid te verlevendigen met synoniemen, en alles te doen wat nodig is om een vlot leesbare tekst te produceren.
Vertalers die voor de stichting werken krijgen een andere opdracht.
Die bestaat er in zo dicht mogelijk bij de brontekst te blijven.
Zo dicht mogelijk is zo ver als dat kan in de doeltaal, die natuurlijk andere zinsconstructies en formuleringen vraagt dan die dat in de brontaal gebruikt zijn.
Vertalen is steeds een evenwicht vinden tussen zo getrouw mogelijk vertalen en de eigenheid van de doeltaal respecteren.
Voor de vertaling van deze boeken ligt de nadruk echter op de getrouwheid.
Dit heeft als gevolg dat de vertaalde tekst misschien niet altijd even vlot loopt in de doeltaal.
Dat is immers ook niet altijd zo in de brontaal.
Wat de lezer van de vertaalde tekst er echter voor terugkrijgt is de zekerheid dat wat hij of zij leest een zo getrouw mogelijke weergave is van de oorspronkelijk mediamiek ontvangen tekst in het Nederlands.
Na het vertalen zijn nog verschillende stappen nodig voordat een vertaald boek gepubliceerd kan worden.
De eerste daarvan is het tekstvergelijken.
Elke vertaalde zin wordt vergeleken met de oorspronkelijke zin in het Nederlands, om te kijken of de vertaler alle woorden en hun betekenis goed begrepen en vertaald heeft.
Deze tekstvergelijking wordt uitgevoerd door iemand anders dan de vertaler.
Het werken met verschillende mensen aan een vertaling is noodzakelijk om het best mogelijk resultaat te krijgen.
Vertalen is immers mensenwerk en dus foutgevoelig.
Daarnaast heeft iedereen zijn sterke en minder sterke kanten, en die minder sterke kanten worden gecompenseerd en opgevangen door de inzet van andere medewerkers.
De ideale vertaler is ‘native’ in de doeltaal.
Dit betekent dat de taal waarnaar vertaald wordt de moedertaal is van de vertaler.
Daarnaast is van belang dat de vertaler woont in een land waar de doeltaal gesproken wordt.
Dat houdt zijn kennis en beheersing van de levende taal up-to-date.
Dankzij internet kunnen we snel online communiceren en wereldwijd samenwerken vanuit het thuiskantoor in Nederland.
Voor een actueel overzicht van de gepubliceerde boeken in de diverse talen kunt u terecht op onze anderstalige websites en in onze webwinkel.

Zegt het voort

Hebt u familie, vrienden of kennissen die als moedertaal Engels, Duits, Spaans, Frans of Portugees spreken, dan kunt u hen ook in contact brengen met de kennis en de liefde van de meesters door gebruik te maken van onze e-nieuwsbrief of website in hun eigen taal.
Voorwaarde is natuurlijk dat ze open kunnen staan voor deze hemelse wijsheid, maar dat kunt u het best zelf bevoelen.
Met z’n allen hebben we hierin een groot bereik.

Website in eigen taal

In alle talen waarin de stichting vertaalde boeken publiceert ondersteunt zij de publicatie met een website in die taal.

Zend de boeken de wereld in

De meesters gaven ons de opdracht mee: Zend de boeken de wereld in.
Het volstaat natuurlijk niet dat we ons vervolgens tot het Nederlandstalige publiek beperken, dat kunnen we moeilijk ‘de wereld’ noemen.
Onze wereld bestaat op dit moment al uit alle mogelijk geïnteresseerde mensen die Nederlands, Engels, Duits, Frans, Portugees of Spaans spreken.
En dat is al ruimer dan in de tijd van Jozef ...
Wij hopen op uw blijvende steun om deze wereld verder te kunnen uitbreiden en te verdiepen.