Schilderijen Amerika

Op 6 - 8 juli 2012 werden 77 schilderijen uit Amerika tentoongesteld in Vlissingen.
Ruim 1000 mensen bezochten de twee expositiezalen en de lezing.
Meer dan 300 boeken van Jozef Rulof en bijna 400 cd’s Was ik Liefdevol ? werden door de bezoekers aangeschaft.
Het onderstaande filmpje werd gemaakt door een bezoeker.
In het onderstaande filmpje zie je de grote expositiezaal in Vlissingen door de ogen van een hedendaags mobieltje.

Ontstaan en reis van deze schilderijen

Jozef Rulof bezocht drie maal de Verenigde Staten van Amerika en wel in 1946, 1947 en 1948.
Hij bezocht er zijn broers die voordien naar Amerika waren geëmigreerd.
Tijdens die bezoeken voelden zijn broers het buitengewone niveau van zijn mediumschap en gingen ze aan het werk om de boeken ook in Amerika uit te geven.
Op deze reizen ontving hij veel schilderwerken, omdat de astrale meesters hiermee zijn broers wilden steunen bij dit grote werk.
Meester Zelanus heeft in het derde deel van de biografie ‘Jeus van Moeder Crisje’ deze reizen naar Amerika beschreven in het hoofdstuk: Geestelijk bedrog in Holland, Amerika en de rest van de wereld.
Meester Zelanus legt ons in dit hoofdstuk onder meer uit waarom ze zoveel geschilderd hebben in Amerika, en waarom er uiteindelijk zo weinig schilderijen verkocht zijn.
Nadat Jozef uit Amerika vertrokken was bleven de schilderwerken in handen van zijn broers Anton (Teun) en Hendrik.
Nadat ook zij naar het geestelijke leven waren overgegaan, werden de schilderijen bewaard door de zoon van Anton, Ron Rulof.
Op 13 maart 2009 nam Ron contact op met de stichting.
Zijn aardse levenstijd begon te minderen, en het was zaak een goede beheerder voor de schilderijen te vinden.
We legden hem uit dat de stichting juist opgezet was om de aardse levenstijd van al haar medewerkers, vrijwilligers en donateurs te overstijgen en de hele nalatenschap van Jozef Rulof in één hand te houden.
Dit resulteerde in het overbrengen van 77 schilderijen naar Nederland.
Op de foto ziet u van links naar rechts Jozef, Hannie en Teun Rulof en op de voorgrond hun zoon Ron. Teun is de jongste broer van Jozef.
Veel van de 77 schilderijen hadden een grondige restauratie nodig, om deze schilderijen de beste kansen te geven om zo goed mogelijk voor de eeuwigheid bewaard te kunnen worden.
Deze restauratie is uitgevoerd in de periode 2009-2012.
Als stichting zorgen wij dat ze vervolgens in de best mogelijke condities bewaard worden wat betreft temperatuur, vochtigheid en veiligheid, om te zorgen dat de tand des tijds zo weinig mogelijk vat krijgt op deze meesterwerken.