Jozef Rulof

Een uniek medium

Het unieke van Jozef Rulof was de grote hoogte van zijn mediumschap, waardoor hij 11.000 pagina’s zuivere kennis kon ontvangen.
Gebaseerd op de boeken van Jozef Rulof.
Jozef Rulof (1898 - 1952) was een helderziend, genezend, schrijvend en schilderend medium.
Hij heeft een schat aan wijsheid ontvangen uit het hiernamaals.
Het unieke van Jozef Rulof was de grote hoogte van zijn mediumschap, waardoor de ontvangen wijsheid zuiver op aarde kon komen, niet beïnvloed door zijn aardse persoonlijkheid.
Jozef Rulof stond in contact met overleden mensen.
Door zijn helderziend en helderhorend mediumschap kon hij die geestelijke mensen ook zien en spreken.
Zijn geestelijke leider, meester Alcar, voerde zijn mediumschap zo ver op totdat Alcar als geest boeken op aarde kon schrijven, door gebruik te maken van het lichaam van Jozef Rulof.
De ontwikkeling van zijn mediumschap wordt uitvoerig beschreven in de drie delen van de biografie van Jozef Rulof: ‘Jeus van Moeder Crisje’.
Als we de 43.332 zinnen uit deze biografie samenvatten met: ‘Jozef Rulof was een helderziend, genezend, schrijvend en schilderend medium’, dan is hiermee nog niet gezegd waarin dit medium zich onderscheidt van de duizenden andere mensen die beweren dat ze medium zijn.
Want duizenden beweren berichten uit het hiernamaals te ontvangen, en veel mediums beschouwen hun mediumschap als heel belangrijk.
Het unieke van Jozef Rulof was dat de ontvangen wijsheid zuiver op aarde kon komen.
Die zuiverheid is niet vanzelfsprekend.
Wanneer er ons een bericht uit het hiernamaals bereikt, dan is toch de eerste vraag: ‘Kunnen we dat bericht geloven?’
‘Komt dat waarlijk uit een onzichtbare wereld?’
‘Wie zegt ons dat dit medium dat bericht niet zelf verzonnen heeft?’
En zelfs al is dit medium oprecht en meent het echt dat dit bericht uit een andere wereld komt, meer nog, zelfs al heeft dit medium dat bericht echt gehoord, gezien of gevoeld, wie zegt ons dat dit medium niet uit zijn of haar eigen onderbewustzijn put, de eigen fantasie voor geestelijke werkelijkheid aanneemt en hierdoor zichzelf en ons onbewust of bewust voor de gek houdt?
Het begrip medium en de waarde van het zogenaamde doorgekregen bericht staat of valt met de hoogte van het mediumschap, als er al sprake is van echt mediumschap.
Want laten we de koe bij de horens vatten: duizenden mediums bedriegen de mensheid, bewust of onbewust.
Maar wie kan een onpartijdig onderscheid maken tussen een goed medium en een bedrieger?
Om dat onderscheid te kunnen maken is het boek ‘Geestelijke Gaven’ geschreven.
Dit boek werpt een scherp licht op de duizenden mediums die van het mediumschap een mestput gemaakt hebben, zo stinkend, dat de meeste mensen zich niet meer bezig willen houden met deze onbetrouwbare onzin.
Daarom heeft geen enkel echt medium de wereld kunnen veranderen, omdat er naast elk zuiver medium duizenden bedriegers staan die hun zogezegd mediumschap als Godsspraak aanprijzen.
Het lezen van al de boeken van Jozef Rulof is de enige mogelijkheid om voor uzelf te kunnen bepalen of dit medium inderdaad uniek is.
Aan de vruchten kent men de boom.
En de vrucht van dit mediumschap bestaat uit 11.000 pagina’s geestelijk-wetenschappelijke kennis.
En dan gaat het niet alleen om de hoeveelheid en de diepte van de doorgegeven kennis, maar vooral om het allesomvattende antwoord dat deze boeken geven op onze menselijke levensvragen.
Want als een medium tegen iemand zegt: ‘Uw overleden moeder staat naast u en zegt dat ze gelukkig is en dat u om haar niet moet treuren’, dan kan dat een machtige boodschap zijn voor die persoon, maar voor ons als mensheid geeft dit geen nieuwe kennis ten opzichte van dat wat al eerder door andere mediums werd beweerd.
En dát is nu precies het unieke van het mediumschap van Jozef Rulof.
Die 11.000 pagina’s geven een diepere ontleding van mens en kosmos, dan u bij een ander hebt kunnen lezen.
En vooral, de waarheid van wat Jozef Rulof doorkreeg is te voelen, wanneer u een boek van hem leest.
Tienduizenden mensen gingen u voor, en zeggen: ‘Dat is waar ik heel mijn leven naar gezocht heb!’
Maar dat blijft hun gevoel, hun waarheid; uw waarheid kunt u alleen opbouwen door zelf te onderzoeken, te lezen en te voelen of de Universiteit van Christus u de waarachtige antwoorden geeft op de levensvragen die u zich stelt.