Woord van de uitgever

Geachte lezers,
In ‘Het Ontstaan van het Heelal’ wordt er veel geschreven over de zogenaamde mensenrassen.
In het jaar dat dit boek gepubliceerd werd, 1939, was deze term ingeburgerd in het maatschappelijke denken.
De schrijvers van de boeken van Jozef Rulof, de meesters, hebben zich in dit boek gericht naar het menselijke woordgebruik uit die tijd, ze zijn begonnen bij het mensbeeld van de lezer uit 1939.
Daarom wordt het woord ‘ras’ vaak genoemd.
Het begrip ‘ras’ vertolkt het aardse denken en niet de waarheid van de meesters.
In dit boek introduceren de meesters ook al de term die tot hun eigen terminologie behoort: stoffelijke levensgraad.
Hierdoor zijn er in dit boek twee verklaringsniveaus door elkaar gebruikt, het aardse denken in rassen en het zielsniveau van stoffelijke levensgraden.
In latere boeken verklaren de meesters dat er geen rassen bestaan.
Op dat moment hadden de meesters dan het zielsniveau al voldoende kunnen uitleggen, zodat de lezer kon weten wat ze bedoelen met de stoffelijke levensgraden die elke ziel beleeft om zichzelf in gevoel verder te brengen naar een universele liefde.
Om elke lezer van dit boek in de gelegenheid te stellen de inhoud van dit boek te vergelijken met de verklaring van de meesters op zielsniveau, voegen we bij het geprinte boek en het e-book 29 artikelen toe die het zielsniveau beschrijven.
We verwijzen hier in het bijzonder naar de artikelen ‘verklaring op zielsniveau’ en ‘er bestaan geen rassen’.
In de lopende tekst van dit boek wordt er geregeld verwezen naar de artikelen door de plaats aan te duiden waar men die op de website rulof.nl kan vinden.
Dit is conform de wijze waarop we in alle boeken van de meesters verwijzen naar de artikelen.
Op de website rulof.nl vindt men bij elk artikel ook de bronnen die gebruikt zijn om dat artikel samen te stellen.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Stichting GWG De Eeuw van Christus
11 juni 2019