Het Ontstaan van het Heelal

Jozef Rulof

Dit boek geeft een alomvattend beeld van het ontstaan, de ontwikkeling en de bestemming van al het leven in het heelal, en het menselijke leven in het bijzonder.
 
U kunt dit boek hier volledig online lezen.
U kunt de inhoudsopgave zien via de blauwe titel helemaal bovenaan de pagina.
U kunt dit boek ook als e-book of als gebonden boek in onze webwinkel kopen of als luisterboek aanschaffen.
Er zijn in totaal 27 boeken van Jozef Rulof.

Samenvatting

De machtige trilogie ‘Het Ontstaan van het Heelal’ is het hoogtepunt in de eerste serie van vijf titels die Jozef Rulof mediamiek ontvangen heeft van de meesters van het licht uit het leven na de dood.
Deze trilogie bouwt voort op de fundamenten van de geestelijke wetenschap zoals die uitgebreid beschreven en toegelicht zijn in ‘Een Blik in het Hiernamaals (de werkelijkheid en aard van ons geestelijk voortleven) en in ‘De Kringloop der Ziel’ (de impact van onze vorige levens op ons gevoelsleven).
‘Het Ontstaan van het Heelal’ geeft een alomvattend beeld van het ontstaan, de ontwikkeling en de bestemming van al het leven in het heelal, en het menselijke leven in het bijzonder.
Dit beeld werd gegeven door de hoogste meesters, die een studie hebben gemaakt van al het leven, en die door konden dringen tot het allereerste ontstaan van het leven.
Als eerste waarneembaar verschijnsel in het heelal zagen ze een kosmische levensaura.
Dit ijl levensplasma verdichtte zich tot kosmische nevels, waaruit sterren en planeten geboren werden.
Deze eerste fase in de evolutie van het heelal noemen de meesters de eerste kosmische levensgraad.
Op een planeet van deze eerste levensgraad ontwikkelden zich oercellen, die zich in een gigantisch evolutieproces tot mens zouden voortstuwen.
De meesters spreken hier over het embryonale stadium van de menselijke cel, omdat dit wonderlijke proces nog steeds is terug te vinden in de moederschoot op aarde.
In de trilogie beschrijven de meesters waar en hoe de menselijke ziel ontstond.
Hoe deze ziel de eerste cellen reeds bezielde om zich te verruimen en te verbinden met andere cellen.
Hoe in dat allereerste stadium de ziel reeds zorgde voor de bezieling van het volgende leven, de volgende reïncarnatie.
Hoe het wonderlijke samenspel tussen ziel en stoffelijke substantie de vorming en opbouw van het menselijk lichaam creëerde, langs een gigantische ontwikkelingsweg over vele planeten om tenslotte op de aarde als hoofdplaneet van de derde kosmische levensgraad de menselijke gestalte te bereiken.
In het tweede deel ontleden de meesters waar en hoe ons gevoelsleven is ontstaan.
Hoe de ervaringen van al die vorige levens in ons onpeilbare onderbewustzijn liggen opgeslagen, om van daaruit ons menselijk bewustzijn op te bouwen.
Hoe het instinct tot stand is gekomen, en hoe we ons boven dat instinct konden verheffen.
Hoe wij ons lichamelijk en geestelijk verhouden tot het dier, en waar de splitsing tussen mens en dier tot stand is gekomen.
Waar de menselijke ziel verbleef tijdens de vorming van de aarde, en hoe wij als ziel naar de aarde kwamen.
Hoe de volkeren op aarde zijn ontstaan.
Hoe de mens zelf het hiernamaals heeft opgebouwd, de sferen van duisternis en licht.
En hoe de eerste zielen reeds afscheid konden nemen van deze derde kosmische levensgraad, om hun tocht naar de volgende planeet aan te vangen.
In het derde deel geven de meesters een beeld van het onbeschrijflijk mooie leven op de planeten van de vierde kosmische levensgraad.
Daar evolueert elk mens naartoe door reïncarnatie en een geestelijke ontwikkeling in het hiernamaals.
De beschrijving van deze toekomst voor ons allen is uniek en is in geen ander boek op aarde terug te vinden.
De meesters wilden ons hiermee een beeld geven van de werkelijke diepte van onze goddelijke ziel en de plaats van het aardse leven in onze kosmische evolutie.