Het Ontstaan van het Heelal

Jozef Rulof

Dit boek geeft een beeld van het ontstaan, de ontwikkeling en de bestemming van al het leven in het heelal, en het menselijke leven in het bijzonder.
 
U kunt dit boek hier volledig online lezen.
U kunt de inhoudsopgave zien via de blauwe titel helemaal bovenaan de pagina.
U kunt dit boek ook als e-book of als gebonden boek in onze webwinkel kopen of als luisterboek aanschaffen.
Er zijn in totaal 27 boeken van Jozef Rulof.

Samenvatting

In het boek ‘Het Ontstaan van het Heelal’ geven de meesters van het licht via Jozef Rulof een inleiding tot het ontstaan, de ontwikkeling en de bestemming van al het leven in het heelal.
In een vroege fase in de evolutie van het heelal ontwikkelden zich op een planeet oercellen, die bij hun ontstaan bezield werden door de menselijke ziel.
Door het voortplantingsproces zorgde de ziel al in haar allereerste stadium zelf voor de mogelijkheid om later te reïncarneren.
Door veelvuldige reïncarnaties en constante stuwing tot groei creëerde de ziel het menselijke lichaam.
Door een gigantische ontwikkelingsweg via vele planeten bereikte zij tenslotte de aarde, waar zij de menselijke gestalte kon bereiken.
In het tweede deel ontleden de meesters waar en hoe ons gevoelsleven is ontstaan.
De ervaringen van al onze vorige levens liggen opgeslagen in ons onderbewustzijn, om van daaruit ons menselijk bewustzijn op te bouwen.
In het derde deel geven de meesters een beeld van het onbeschrijflijk mooie leven op de volgende planeet die ons wacht na onze geestelijke verruiming in het hiernamaals.
De beschrijving van deze toekomst voor ons allen is uniek en in geen ander boek op aarde terug te vinden.
De meesters wilden ons hiermee een beeld geven van de werkelijke diepte van onze kosmische ziel en de plaats van het aardse leven in onze kosmische evolutie.