Het Jozef Rulof Naslagwerk Deel 2 Onze Reïncarnaties

Deel 2 van het naslagwerk telt 512 pagina’s.

Deel 2 heeft als voorwoord:

Beste Lezer,
Reïncarnatie staat centraal in de boeken van Jozef Rulof.
Zodra de eerste twee boeken ‘Een Blik in het Hiernamaals’ en ‘Zij die terugkeerden uit de Dood’ ons een vergezicht hebben geschonken op wat ons wacht na het aardse leven, beginnen de volgende boeken aan het beschrijven van de vele levens die achter ons liggen.
We zien hierdoor dat ons oneindige leven zich niet alleen uitstrekt naar de toekomst, maar ook naar het verleden.
In de boeken ‘De Kringloop der Ziel’, ‘Tussen Leven en Dood’ en ‘Door de Grebbelinie naar het Eeuwige Leven’ worden verschillende zielen gevolgd in hun levensloop door de eeuwen heen, waardoor we een beeld krijgen hoe de vorige levens het gevoelsleven van een mens opbouwen en de omstandigheden bepalen waarin we geboren worden.
Een aantal thema’s uit deze drie boeken vormen de basis van dit tweede deel van het naslagwerk, waarin deze thema’s verder gevolgd worden door alle boeken van Jozef Rulof heen.
Het eerste thema is hoe de vorige levens het gevoel van elk mens vormen.
Eerst wordt gekeken waarom de meeste mensen zich hun vorige levens niet herinneren, en hoe al deze vorige levens veilig opgeborgen werden in het onderbewustzijn.
Dan komen allerlei gevoelens aan bod die uit vorige levens kunnen voortkomen, zoals aanleg, talenten, interesses, voorkeuren, fobieën en angsten.
Dankzij de vele vorige levens worden niet alleen wonderkinderen geboren, maar is ook het gevoelsleven van elk mens uniek.
Een volgend thema is het verband tussen voelen en denken.
Bij het vormen van gedachten vanuit het gevoelsleven wordt de rol van de hersenen, het zenuwstelsel en de zonnevlecht geanalyseerd.
Deze analyse geeft inzicht hoe we het zenuwstelsel tot rust kunnen brengen bij overspannenheid en slapeloosheid.
Ook blijkt er een groot verschil te bestaan tussen de gedachten die we vormen op basis van ons eigen gevoel, en gedachten van een ander die we kennis noemen.
Hieruit is af te leiden wat we zelf met zekerheid kunnen weten, en wat de wetenschap ons kan bieden bij het zoeken naar waarheid.
De hedendaagse psychologie kan ons nog geen geestelijk-wetenschappelijke verklaring van ons karakter en onze persoonlijkheid geven, omdat zij nog geen vorige levens kent.
En reïncarnatie is juist een belangrijke sleutel tot zelfkennis.
Wanneer we onze gevoelens en gedachten analyseren, kunnen we zien waar we in onze vorige levens aan gewerkt hebben, en hoe we onze wil en onze deelpersoonlijkheden kunnen inzetten om ons bewustzijn te verruimen.
In een laatste thema worden concrete levens gevolgd uit de boeken van Jozef Rulof, om te kijken hoe ze de omstandigheden scheppen waarin de ziel in een volgend leven geboren wordt.
Vele levens geven de mogelijkheid om goed te maken, de ziel is dan stuwend om weer in harmonie te komen met al het leven.
Daarnaast zijn er ook zielen die terugkomen voor een taak, zoals Socrates, opperpriester Venry en Anthony van Dyck.
Een verfijning van al deze thema’s heeft geleid tot 39 artikelen over reïncarnatie.
Net als in het eerste deel van het naslagwerk bestaat elk hoofdstuk uit een beschrijvend artikel waarin we een thema uitwerken, en de bronnen waar dat artikel op gebaseerd is, met name de desbetreffende teksten uit de 27 boeken van Jozef Rulof.
Wij hebben nog verschillende volgende delen van het naslagwerk in de planning staan, waarin de werking van reïncarnatie verder wordt uitgediept.
In dit licht kan Deel 2 beschouwd worden als een inleiding tot de reïncarnatie.
Deel 3 zal de vele levens van onze ziel volgen vanaf het allereerste leven tot onze uiteindelijke bestemming, waardoor ook begrippen zoals karma, oorzaak en gevolg, lichamelijke en kosmische levensgraden, Alziel en Albron gesitueerd kunnen worden in onze kosmische evolutie.
U kunt over de volgende delen bericht ontvangen door u aan te melden voor onze e-mailnieuwsbrief via onze website rulof.nl.
Donateurs van de stichting kunnen de verdere uitgaven ook volgen via het blad van de stichting ‘De Eeuw van Christus’.
Maar bovenal zijn er natuurlijk de oorspronkelijke 27 boekwerken die de wonderlijke wereld van onze reïncarnaties onthullen.
Met hartelijke groet,
Ludo Vrebos
voorzitter Stichting De Eeuw van Christus
Alkmaar, 1 december 2017.