Doelstelling stichting

Stichting Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap “De Eeuw van Christus” beheert het volledige werk van Jozef Rulof.
Ze werd daartoe in 1946 opgericht door Jozef Rulof.
De stichting heeft onder meer het auteursrecht op de boeken van Jozef Rulof.
Als stichting staat zij garant voor de oorspronkelijke tekst van de boeken.
In het taalgebruik ten tijde van de oprichting van de stichting in 1946 werd de doelstelling van de stichting omschreven als:
Het verbreiden van de leer, die door de astrale Meesters, middels hun instrument Jozef Gerhardus Rulof, aan de aarde geschonken is, teneinde in de Eeuw van Christus welke na de verschrikkelijkste oorlog aller tijden is begonnen, een waardevolle bijdrage te leveren tot de vestiging van het Koninkrijk Gods op aarde.
In een meer hedendaags taalgebruik kan het doel van de stichting omschreven worden als:
Elke mens op aarde in de gelegenheid stellen om kennis te nemen van het werk dat door middel van Jozef Rulof (1898-1952) op aarde is gebracht.