De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien

Jozef Rulof

Dit boek beschrijft de geestelijke ontwikkeling van het individu, de volkeren en de mensheid.
 
U kunt dit boek hier volledig online lezen.
U kunt de inhoudsopgave zien via de blauwe titel helemaal bovenaan de pagina.
U kunt dit boek ook als e-book of als gebonden boek in onze webwinkel kopen of als luisterboek aanschaffen.
Er zijn in totaal 27 boeken van Jozef Rulof.

Samenvatting

In het voorwoord van dit boek schrijft Jozef Rulof tijdens de Tweede Wereldoorlog onder meer:
„Toen de wrede oorlogswals vernietigend over de wereld rolde, miljoenen levens werden afgeslacht, ontbering, ziekte en ellende de volken tot vertwijfeling brachten en de mensen zich radeloos afvroegen, hoe God, hun Schepper, deze verschrikkingen kon toestaan, kon zwijgen terwijl Zijn kinderen verbloedden, toen, in die wanhopige tijd, verscheen mij mijn leider, meester Alcar.
Hij sprak: ‘De vragen, die de mensheid in haar grote nood stelt, hebben de sferen van licht bereikt.
(...)
Deze oorlog (...) is van ontzaglijk belang voor de gehele mensheid.
Hij heeft een heel andere betekenis dan de mensen kunnen vermoeden.
Zijn betekenis is kosmisch!
Hierdoor is niet één mens op Aarde in staat de machtige vragen die hij opwerpt, te beantwoorden.
Daartoe is nodig dat men de geestelijke afstemming, de mentaliteit van de gehele mensheid kent.
Alleen een kosmisch bewuste vermag het in aardse ogen zo afschuwelijke probleem te behandelen.
Doordat deze oorlog niet slechts de mensen op Aarde, maar zelfs de meesters uit de hoogste sferen raakt, helpen zij op hun wijze mee om deze gigantische strijd tot een goed einde te brengen.
Zij willen nu, dat de mensheid wete!’”