Boeken

27 boeken van Jozef Rulof

Jozef Rulof heeft als medium 27 boeken ontvangen over ons hiernamaals, reïncarnatie, evolutie, Christus, ...
Door Ludo Vrebos, gebaseerd op de boeken van Jozef Rulof.
Er staan 27 boeken op naam van Jozef Rulof.
Jozef heeft deze boeken niet zelf geschreven, hij heeft ze mediamiek ontvangen.
Ze zijn geschreven door meesters van het licht, mensen die overgegaan zijn naar het hiernamaals en die ons de geestelijke kennis willen doorgeven die door duizenden jaren studie is verkregen.
U kunt op deze website gratis online boeken lezen of ze als e-books downloaden.
U kunt de papieren boeken in onze webwinkel bestellen.
Een aantal boeken zijn ook als luisterboeken verkrijgbaar.
De eerste boeken geven een gedetailleerde beschrijving van ons hiernamaals dat onderverdeeld wordt in zeven duistere en zeven lichtende sferen of gebieden.
Al deze sferen zijn afgestemd op het innerlijk van hun bewoners.
Na het stervensproces gaan we over naar die sfeer waarop we ons al tijdens ons aardse leven hebben afgestemd door onze handelingen, onze gevoelens en onze gedachten.
De mate van liefde bepaalt hierbij welke sfeer ons wacht.
Hoe meer universele liefde we voelen voor al het leven, hoe meer lichtend de sfeer zal zijn waarin we binnentreden.
De volgende boeken leiden ons binnen in de wonderlijke wereld van onze reïncarnaties.
We leren onszelf kennen doordat we gaan voelen en zien hoe onze huidige karaktertrekken en levensomstandigheden het gevolg zijn van oorzaken die in het verleden liggen, dikwijls in onze vorige levens.
Door het volgen van de evolutielijn gedurende vele levens op aarde leren we wat de zin is van ons leven, vanwaar we komen en waar we naar op weg zijn.
Hierdoor gaan we tevens begrijpen waarom mensen zo verschillend kunnen zijn in dat waarnaar ze streven en in wat voor hen van waarde is.
Na het beschrijven van de sferen en de werking van de reïncarnatie gaan de volgende boeken dieper in op specifieke onderwerpen, zoals onze verbinding met het leven in het Heelal, de wijsheid uit het oude Egypte, de verschillende verschijnselen en graden van mediumschap en geestelijke gaven, de oorzaak van psychische ziekten, de geestelijke geschiedenis van de verschillende volkeren en van de mensheid, en onze evolutie van onze ziel.
Als we de hoeveelheid kennis zien en de diepte van de kennis beschouwen die in die 27 boeken is vastgelegd, kunnen we van een universiteit aan geestelijke wetenschap spreken.
In deze boeken wordt dit de Universiteit van Christus genoemd, omdat we te weten komen wat Christus aan de mensheid had kunnen en willen geven, indien hij niet vermoord was.